fbpx
Menu Zamknij

Nakaz zapłaty w czasie epidemii? Termin na sprzeciw/zarzuty obowiązuje

Rząd wprowadził stan epidemii. Sądy odwołują rozprawy i ograniczają działalność. Wielu przedsiębiorców i konsumentów otrzymuje zaś nakazy zapłaty wraz z odpisami pozwów. Zaskakujące? Zupełnie nie. Sądy nie mają rozpraw i nadrabiają… zaległości. Czy stan epidemii uzasadnia przesunięcie terminu na złożenie sprzeciwu / zarzutów od nakazu zapłaty?

Co do zasady: nie. Kancelarie prawne działają – w znacznej części zdalnie, ale jednak. Poczta: działa. Fizycznie jest więc możliwość złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty / zarzutów. Można więc, albo samemu sporządzić sprzeciw / zarzuty, albo też zlecić sporządzenie tych pism pełnomocnikowi profesjonalnemu. Fizycznie można te pisma nadać do Sądu w placówce pocztowej.

Kompletowanie dokumentów w obliczu epidemii

Może pojawić się jednak problem z logistyką. Jak przekazać komplet dokumentów? Jak omówić sprawę z pracownikami, którzy byli zaangażowani w sprawę, a teraz jest ograniczony z nimi kontakt?

Otóż, stan epidemii zasadniczo nie uzasadnia uchybienia terminowi do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty / zarzutów od nakazu zapłaty. Może jednak usprawiedliwiać niepowołanie wszystkich dowodów. W takim przypadku, w sprzeciwie / zarzutach od nakazu zapłaty należy zawrzeć wyraźne zastrzeżenie, że pozwany będzie powoływał kolejne zarzuty i dowody na dalszym etapie postępowania. Należy również wyjaśnić brak możliwości ich powołania od razu w sprzeciwie / zarzutach w kontekście stanu epidemii.

Termin sprzeciwu od nakazu zapłaty/zarzutów, a kwarantanna i hospitalizacja

Termin sprzeciwu od nakazu zapłaty

Powyższe rozważania nie mają zastosowania do osób, które znajdują się np. w okresie kwarantanny. Okres kwarantanny może być uznany za usprawiedliwioną przyczynę uchybienia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty / zarzutów. W takim jednak przypadku – wniosek o przywrócenie terminu wraz ze sprzeciwem / zarzutami należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu kwarantanny.

Analogicznie, jak w czasie kwarantanny. Hospitalizacja z powodu koronawirusa usprawiedliwia uchybienie terminu do wniesienia sprzeciwu / zarzutów. Należy jednak w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia złożyć wniosek o przywrócenie terminu wraz ze sprzeciwem / zarzutami.

W stanie epidemii trzeba więc dbać nie tylko o zdrowie. Należy również pilnować swych spraw prawnych.

Podsumowując:

  • stan epidemii nie uzasadnia nie odbierania poczty lub niekontrolowania skrzynki pocztowej pod kątem awiz,
  • w razie otrzymania nakazu zapłaty, w terminie 14 dni należy złożyć sprzeciw lub zarzuty od tego nakazu,
  • w sytuacji, w której niemożliwe lub znacznie utrudnione będzie powołanie wszystkich zarzutów / dowodów, należy zastrzec w treści pisma wolę zgłoszenia dowodów na dalszym etapie postępowania ze wskazaniem na stan epidemii, jako przyczynę niepowołania ich w samym sprzeciwie / zarzutach,
  • jeżeli pozwany nie może sporządzić sprzeciwu / zarzutów, gdyż jest w stanie kwarantanny lub hospitalizowany, powinien w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwarantanny/hospitalizacji złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu / zarzutów.

adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik  Partner Kancelarii Adwokackiej PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp.p.

Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34, 00 – 685 Warszawa

+ 48 609 572 585,  +48 603 190 095 , +48 500 188 483

https://kancelariapdp.pl/

Czytaj także:

Umów konsultację