fbpx
Menu Zamknij

ROZLICZENIA MAJĄTKOWE

Rozliczenia majątkowe.

Oferta kompleksowych usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką PDP obejmuje prowadzenie wszelkich spraw dotyczących rozliczeń majątkowych. Sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych cechują się skomplikowaną i wieloaspektową naturą, niezależnie od tego, czy rozliczenia wynikają z konieczności rozliczenia i podziału majątku wspólnego małżonków, czy też dotyczą rozliczeń pomiędzy byłymi wspólnikami w różnych przedsięwzięciach gospodarczych. Kancelaria Adwokacka PDP świadczy usługi na rzecz:

  • byłych małżonków w sprawach dotyczących rozliczenia majątku wspólnego oraz nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek osobisty,
  • byłych wspólników spółki cywilnej w zakresie rozliczeń ich wzajemnych roszczeń tytułem spółki cywilnej,
  • byłych wspólników spółek osobowych (spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej), występujących z takiej spółki lub w związku z jej likwidacją,
  • wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawach związanych z wyłączeniem wspólnika ze spółki lub rozwiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • kontrahentów w związku z zakończeniem stałej współpracy gospodarczej lub zaniechaniem realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Adwokat Katarzynę Pawłowską-Kmiecik, adwokat Elżbietę Dębowską-Krzyszczak i adwokat Jana Puchalskiego z Kancelarii Adwokackiej PDP cechuje wszechstronne i wieloaspektowe podejście do rozwiązywanych problemów prawnych. Kompleksowość usług i bogaty obszar specjalizacji pozwalają na zaoferowanie naszym Klientom najwyższej rzetelności przy prowadzeniu ich spraw.