fbpx
Menu Zamknij

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Dowiedz się, jak sprawnie przeprowadzić procedurę będąc za granicą

Wracając do cyklu artykułów skierowanych do Polonii, chcieliśmy przypomnieć Czytelnikom, kim jesteśmy. Nasza kancelaria mieści się w Warszawie, a jednym z głównych profili jej działalności jest prowadzenie spraw osób zamieszkałych za granicą i posiadających niezakończone kwestie w Polsce. Skąd idea artykułów dotyczących prawa polskiego na łamach „Dziennika Związkowego”? Podczas praktyk odbywanych na terenie Stanów Zjednoczonych i kontaktu z Polonią zaobserwowaliśmy potrzebę stworzenia źródła fachowej pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego dla osób zamieszkałych za granicą i nie zawsze mających możliwość udania się do ojczystego kraju celem uporządkowania pozostawionych tam spraw. Z tego samego powodu w ostatnich latach przy współpracy Konsulatu RP w Nowym Jorku organizowaliśmy na terenie Nowego Jorku, a wcześniej Filadelfii dni darmowych porad prawnych dla Polonii. Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie kolejnym kierunkiem takich inicjatyw będzie również Chicago.

Podstawowe kwestie dotyczące procedury potwierdzenia obywatelstwa polskiego

W ostatnim czasie otrzymujmy liczne pytania odnośnie procedury potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Z uwagi na powagę tematu zacznijmy od uporządkowania podstawowych kwestii, na bazie pytań napływających do kancelarii.

Czy poprzez uzyskanie obywatelstwa innego kraju tracę obywatelstwo polskie?

– Nie. Obecnie sam fakt uzyskania obywatelstwa innego kraju nie powoduje automatycznie utraty obywatelstwa polskiego.

W jaki sposób można nabyć obywatelstwo polskie, co w przypadku dzieci urodzonych za granicą?

– Obywatelstwo polskie nabywa się z mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa, przez uznanie za obywatela lub przez przywrócenie obywatelstwa.

Która z powyższych procedur będzie właściwa dla dziecka obywateli RP urodzonego za granicą?

– Żadna. Dziecko obywatela RP urodzone za granicą nie potrzebuje wszczynać procedury o nadanie obywatelstwa polskiego, gdyż od momentu narodzin jest ono obywatelem polskim z mocy prawa.

Czy po zawarciu związku małżeńskiego przez obywatela RP z obcokrajowcem, małżonek taki uzyskuje obywatelstwo polskie?

– Nie. Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela RP z osobą niebędącą obywatelem polskim nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.

Chcąc wyrobić polskie dokumenty uzyskałem informację, iż muszę przedstawić potwierdzenie obywatelstwa, co to oznacza?

– Przede wszystkim nie należy mylić potwierdzenia obywatelstwa z procedurą nadania obywatelstwa. Potwierdzenie obywatelstwa uzyskują osoby posiadające już obywatelstwo polskie. Potwierdzenie obywatelstwa może okazać się koniczne z uwagi na zbyt długi okres nieodnawiania dokumentów, wyrabiania ich po raz pierwszy etc. Potwierdzenie obywatelstwa to decyzja wojewody wydawana na terytorium Polski.

Wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego

– Pierwszą z możliwości jest złożenie właściwego wniosku do Konsula RP najbliższego dla naszego miejsca zamieszkania, jednakże z uwagi na okoliczność, iż konsul przekazuje ten wniosek wojewodzie, który to rozpatruje go merytorycznie, wzywa do uzupełnienia ewentualnych braków etc. – jest to w praktyce droga bardzo czasochłonna, powodująca przeciągnięcie miesięcznej procedury niekiedy do wielu miesięcy.

Ponadto ubieganie się o potwierdzenie obywatelstwa wymaga skompletowania aktów stanu cywilnego nie tylko samego wnioskodawcy, ale również jego przodków. Mając na uwadze, iż kompletowanie powyższych dokumentów za pośrednictwem konsulatu jest również niezwykle czasochłonne, osoby zobowiązane do przedstawienia obywatelstwa z reguły decydują się na przeprowadzenie tej procedury bezpośrednio przed właściwym wojewodą.

Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa

By jednak nie musieć osobiście przyjeżdżać w tym celu do kraju, możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa osobie, która na podstawie uzyskanego upoważnienia skompletuje za nas niezbędne dokumenty z urzędu stanu cywilnego oraz wypełni i złoży wniosek do wojewody. Ustanowienie pełnomocnika w kraju, jest również o tyle zasadne, iż w przypadku zamieszkiwania za granicą urząd i tak zobowiąże nas do przedstawienia pełnomocnictwa do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, którego to problemu możemy uniknąć ustanawiając pełnomocnika do przeprowadzenia całej procedury. W przypadku gdyby wojewoda dopatrzył się jakichkolwiek braków, miał wątpliwości co do treści przedstawionych dokumentów albo potrzebował dalszych wyjaśnień, to będzie w tej sprawie kontaktował się z naszym pełnomocnikiem, który z uwagi na udzielone upoważnienie przedstawi w naszym imieniu kolejne niezbędne informacje w sprawie.

Umów konsultację