fbpx
Menu Zamknij

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne. Każdy adwokat – wspólnik Kancelarii Adwokackiej PDP specjalizował się w prawie cywilnym i w prowadzeniu spraw cywilnych. Specjalizacja cywilistyczna stanowi podstawę do budowania kompetencji w innych dziedzinach prawa i stwarza możliwość zaoferowania Klientom Kancelarii kompleksowej obsługi prawnej. Prawnicy Kancelarii prowadzą następujące rodzaje spraw: 

  • Nieruchomości: Kancelaria Adwokacka PDP oferuje asystę prawną przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości, ich obciążaniu oraz weryfikowaniu ich stanu prawnego. W ramach świadczonych usług prawnych, Kancelaria PDP prowadzi również obsługę cudzoziemców przy nabywaniu nieruchomości w Polsce.
  • Umowy gospodarcze: Prawnicy Kancelarii uczestniczą w procesach negocjowania i redagowania umów gospodarczych, w tym umów ramowych. Dobrze zredagowana umowa umożliwia zawężenie potencjalnych sporów na etapie jej wykonywania i rozliczania.
  • Wzory umów: Kancelaria Adwokacka PDP oferuje pomoc prawną przy konstruowaniu wzorów umów i regulaminów, w tym z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta (klauzule abuzywne, nieuczciwe praktyki rynkowe).
  • Sprawy odszkodowawcze: prawnicy Kancelarii uczestniczą w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (naprawienie szkody, zwrot utraconych korzyści, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, sprawy o rentę i zadośćuczynienie) związanych z naruszeniem dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, nienależytym wykonaniem umowy lub w związku z popełnieniem czynu niedozwolonego