fbpx
Menu Zamknij

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

serwisu internetowego https://kancelariapdp.pl

  1. Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych jest spółka Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp.p. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańskiej 21/34.

Administrator, dochowuje szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności i rozliczalności danych osobowych oraz dostępności ich dla osób upoważnionych. Dane te są wykorzystywane przede wszystkim do celów związanych z wykonaniem zawartej z nami umowy, świadczenia i optymalizacji usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim Państwo wyrazili zgodę.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania zawartej z nami umowy.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@kancelariapdp.pl

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, zgodnie z treścią podpisanej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in:

* pracownicy i współpracownicy Administratora

* podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności usługi informatyczne i księgowe, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane (przetwarzane) przede wszystkim do celów związanych ze sprawozdawczością podatkowo-księgową oraz wykonaniem zawartej z nami umowy, w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu. Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim Państwo wyrazili zgodę. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane, to jest przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się obowiązywanie umowy zawartej z Administratorem.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosić sprzeciw. Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo poprzez wysłanie maila na adres: wypisz@kancelariapdp.pl.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych przypadkach może mieć wpływ na możliwość dalszego wykonania umowy.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp.p. narusza przepisy Rozporządzenia.

Administrator danych osobowych nie przekazuje ich do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.