fbpx
Menu Zamknij

OCHRONA DŁUŻNIKÓW

Ochrona dłużników.

Oferta adwokatów z Kancelarii Adwokackiej PDP obejmuje również prowadzenie spraw sądowych dłużników, w tym:

  • reprezentację pozwanych w sprawach o zapłatę,
  • prowadzenie spraw o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej),
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami dotyczących restrukturyzacji zadłużenia naszych klientów,
  • prowadzenie spraw o unieważnienie umowy, w tym spraw dotyczących kredytów frankowych, pożyczek lichwiarskich i innych,
  • reprezentację naszych Klientów w sprawach o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwa przeciwegzekucyjne),
  • reprezentację dłużników w sprawach egzekucyjnych.