fbpx
Menu Zamknij

OBSŁUGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

Kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych.

Należyte przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, w zależności od poziomu skomplikowania danej transakcji, wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i pracowniczego. W ramach kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych, Kancelaria Adwokacka PDP:

 • prowadzi due dilligence przedsięwzięć gospodarczych (przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, spółek) pod kątem bezpieczeństwa prawnego inwestycji i ryzyka inwestycyjnego,
 • doradza przy sporządzaniu projektów umów inwestycyjnych
 • uczestniczy w negocjacjach handlowych,
 • redaguje dokumenty korporacyjne i umowy dotyczące współpracy gospodarczej.

Kompleksowa obsługa procesów deweloperskich.

Adwokaci Kancelarii Adwokackiej PDP posiadają bogate doświadczenie przy obsłudze przedsięwzięć deweloperskich. Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • asystę prawną w procesie pozyskiwania wszelkich pozwoleń oraz uzgodnień, poprzedzających realizację inwestycji,
 • przygotowanie umów wspólniczych i rejestracja spółek celowych,
 • sporządzanie i weryfikowanie umów dotyczących finansowania inwestycji deweloperskiej,
 • sporządzanie umów o generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne,
 • asystę prawną na etapie realizacji kontraktów budowlanych (zabezpieczanie dowodów, spory co do rozliczeń, zabezpieczenie roszczeń inwestorskich, prowadzenie sporów sądowych z wykonawcami i podwykonawcami),
 • pomoc prawną przy sporządzaniu dokumentacji inwestycyjnej (prospekt informacyjny, wzór umowy deweloperskiej, analiza prawna reklam),
 • bieżąca obsługa prawna spółki celowej i procesu realizacji inwestycji oraz asysta prawna przy obsłudze roszczeń gwarancyjnych.

Kompleksowa obsługa prawna przedsięwzięć innowacyjnych.

Adwokat Katarzyna Pawłowska-Kmiecik, adwokat Elżbieta Dębowska-Krzyszczak i adwokat Jan Puchalski z Kancelarii Adwokackiej PDP posiadają doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony znaków towarów i ochrony know-how oraz z zakresu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochrony konsumentów. Pozwala to na zaoferowanie naszym Klientom następujących usług:

 • rejestracja znaków towarowych,
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej (naruszeń praw autorskich, praw do znaków towarów i patentów) i naruszenia know-how (w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa),
 • obsługa transakcji obejmujących wniesienie aportem dóbr niematerialnych do spółek celowych,
 • uczestnictwo w negocjacji warunków finansowania, sporządzanie dokumentów i umów związanych z pozyskaniem inwestorów.