fbpx
Menu Close

Przeprowadzimy Cię przez
rozwód krok po kroku

Dzięki naszemu doświadczeniu zabezpieczysz
opiekę nad dziećmi, alimenty i rozliczysz majątek.

Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp.p. powstała z myślą o zapewnieniu swoim Klientom komplementarnych usług z zakresu prawa rodzinnego. Trzech partnerów Kancelarii – adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik, adwokat Elżbieta Dębowska – Krzyszczak i adwokat Jan Lech Puchalski mają doświadczenie przy rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z zakończeniem małżeństwa, jego rozliczeniem oraz opieką i utrzymaniem wspólnych dzieci stron. Przy prowadzeniu spraw o rozwód, prawnicy Kancelarii PDP zachowują zasady najwyżej staranności i dbałości o interes prawny reprezentowanego Klienta.

Kancelaria od rozwodów w Warszawie

  Rozwód

Rozwód jest sposobem rozwiązania małżeństwa przez sąd. Jego orzeczenie następuje w procesie sądowym, przy czym małżeństwo ustaje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W polskim systemie prawnym brak jest możliwości zawarcia umowy rozwodowej lub innej formy pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Tym niemniej, sprawy rozwodowe dzielą się na sporne i bezsporne (za porozumieniem stron)…

Czytaj więcej

  Wymogi pozwu

Pozew rozwodowy. Kto może wnieść pozew rozwodowy i gdzie się go wnosi?

Pozew rozwodowy wnosi się na piśmie do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Pozew rozwodowy może wnieść – na raz – tylko jeden z małżonków. Właściwy sąd okręgowy rozpoznaje bowiem sprawę w postępowaniu procesowym, w którym konstrukcyjnie – jedna strona musi być powodem, druga zaś strona pozwanym. W treści pozwu powinno zostać zawarte wskazanie ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Umożliwi to weryfikację przez sąd, czy jest właściwy w sprawie. Jeżeli małżonek…

Czytaj więcej

  Cena

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600,- złotych. Opłata ta nie obejmuje wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (adwokata, radcy prawnego) – jeżeli strona korzysta z pomocy prawnej takiego pełnomocnika. Dodatkowo, w sprawie o rozwód należy liczyć się z kosztami ewentualnie powołanych kuratorów i biegłych oraz zwrotem kosztów stawiennictwa świadków na rozprawie. Do tego dochodzi opłata stosunkowa liczona, jako 5% od kwoty rocznych (wynikających z pozwu rozwodowego) alimentów, o której sąd rozstrzyga w wyroku rozwodowym, nakładając obowiązek jej poniesienia na małżonka zobowiązanego do alimentacji.


Koszty sprawy o rozwód:

– opłata sądowa – 600,- złotych,
– koszt wynagrodzenia pełnomocnika,
– ewentualna dodatkowa opłata sądowa od…

Czytaj więcej


  Przebieg

Pozew o rozwód został już wniesiony do sądu: co dalej?
Po wpłynięciu pozwu o rozwód do sądu, sąd w pierwszej kolejności bada swoją właściwość.
Oprócz właściwości, badane jest także, czy pozew o rozwód spełnia wymogi formalne pisma procesowego i pozwu o rozwód. Jak na to wskazano już wcześniej – pozew o rozwód powinien być wniesiono na piśmie i powinien zawierać oznaczenie stron i …

Czytaj więcej

  Ile trwa rozwód?

Jak wygląda i ile trwa postępowanie w sprawie o rozwód?

Już na wstępie wskazano, że w polskim prawie brak jest pozasądowych sposobów orzeczenia rozwodu. Nie jest dopuszczalna umowa rozwodowa, rozwód przed notariuszem, ani też przed mediatorem. Jedynym sposobem jest przeprowadzenie postępowania w sprawie o rozwód. Ze wszystkimi tego konsekwencjami w postaci formalizmu procedury i czasu oczekiwania na rozprawę.


Jak długo się czeka na pierwszy termin rozprawy w sprawach o rozwód? Czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy to zwykle…

Czytaj więcej

  Rozwód i co dalej…

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego małżeństwo ustaje. Oznacza to, że z tą chwilą można zawrzeć nowe małżeństwo. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje również wspólność majątkowa małżeńska (chyba że wcześniej ustanowiono rozdzielność majątkową). Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego wyznacza zatem moment w czasie, na który należy oceniać stan majątku wspólnego stron (chyba że wcześniej ustanowiono rozdzielność majątkową).


Odpis wyroku w sprawie o rozwód ze stwierdzeniem jego prawomocności sąd rozwodowy z urzędu przekazuje do…

Czytaj więcej

Skontaktuj się
z nami

  +48 500 188 483
adw. Katarzyna Pawłowska – Kmiecik
  +48 609 572 585
adw. Elżbieta Dębowska – Krzyszczak
 +48 603 190 095
adw. Jan Puchalski

Kancelaria Adwokacka PDP
Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34,
00 – 685 Warszawa

Professionalism

Punctuality

Precision

Customer satisfaction

ABOUT US

Our firms objective is to provide professional legal services with the highest quality and ethical standards.

Our law firm provides legal services to individuals and legal entities. We offer comprehensive legal services in all aspects of business, civil, and criminal proceedings. International experience and affiliations make our firm a needed business partner that provides legal protection in the best interests of its clients giving them the legal assurance they need. Our firm offers legal assistance to companies in all aspects of their current operations and business dealings. We cater our services and solutions to directly fit the needs and requirements of our clients

478

conducted cases

14

years of experience

381

publications

Profesjonalizm

Terminowość

Dokładność

Zadowolenie klientów

Profesjonalizm

Terminowość

Dokładność

Zadowolenie
klientów

O KANCELARII

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Oferujemy kompleksową pomoc prawną we wszelkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Zdobyte międzynarodowe doświadczenie pozwala nam na miano partnera w biznesie, który zapewnia ochronę prawną interesów swoich Klientów i rozumie ich potrzeby. Kancelaria oferuje firmom pomoc prawną również w ich bieżącej, codziennej działalności. Doradzając Naszym Klientom zwracamy szczególną uwagę na ekonomiczne aspekty naszych porad, proponując rozwiązania dostosowane do konkretnej sytuacji i indywidualnych wymagań klientów.

Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnych usług prawniczych, z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i etycznych świadczonej obsługi prawnej.

USŁUGI

Prawo gospodarcze

sprawy sądowe gospodarcze, rejestracja spółek, zmiany w spółkach, bieżąca obsługa firm, stowarzyszeń i fundacji.

Prawo rodzinne

sprawy sądowe o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, kontakty z dziećmi, i władzę rodzicielską

Prawo pracy

sprawy sądowe o renty i emerytury przeciwko ZUS, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wypadki mobbing i dyskryminację

Prawo cywilne

sprawy sądowe o zapłatę, spadki, zasiedzenia, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności

Prawo spadkowe

sprawy spadkowe, podział majątku, testamenty, dziedziczenie testamentu

Prawo karne

obrońcy oskarżonych i podejrzanych, pełnomocnictwo osób podejrzanych i osób uczesniczących w postępowaniach karnych

PUBLIKACJE

Mieszkasz za granicą. Czy przysługuje ci roszczenie spadkowe

Niekiedy zdarza się, iż po wyjeździe z kraju z upływem czasu dowiadujemy, iż spadek po naszych najbliższych na podstawie testamentu odziedziczyły osoby, które nie wchodziły w krąg spadkobierców ustawowych, a my zostaliśmy pominięci przy dziedziczeniu. W tym miejscu pojawia się pytanie – czy fakt sporządzenia przez spadkodawcę testamentu pozbawia nas…

Zakup nieruchomości w Polsce mimo nieobecności w kraju – czy to możliwe?

Przedstawiamy historie dwóch klientów naszej kancelarii, które być może okażą się pomocne, a nawet inspirujące dla większego grona czytelników. Ze względów oczywistych imiona i pewne szczegóły zostały zmienione. Pan Jan od dawna mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio skończył 55 lat i coraz częściej zaczyna zastanawiać się, czy po przejściu na…

Zasiedzenie nieruchomości. Na co należy uważać wyjeżdżając z kraju?

Bardzo często zdarza się, że podejmując decyzję o wyjeździe z Polski, pozostawiamy w kraju ojczystym majątek czy to w postaci różnego rodzaju ruchomości, czy też w postaci prawa własności do nieruchomości. Przebywając przez wiele lat za granicą, często nie mamy nawet świadomości, że w tym czasie ktoś inny może wejść…

Rejestracja w Polsce zagranicznego aktu stanu cywilnego

Decyzja o przeniesieniu życia za granicę powoduje, iż istotne nie tylko życiowo, ale również z prawnego punktu widzenia zdarzenia takie jak ślub, rozwód, narodziny dziecka lub zgon – mają miejsce w obcym kraju, a tym samym potwierdzane są dokumentami obcego państwa. Powyższa okoliczność z pozoru nie niesie odczuwalnych w codziennym…

478

przeprowadzonych spraw

14

lat doświadczenia

381

porad i publikacji

Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34
00 – 685 Warszawa

sekretariat@kancelariapdp.pl

KRS 0000458774
NIP 7010378442
Regon 146636420

Telefon:

(+ 48) 828-12-15 / sekretariat

(+48) 500 188 483 / Katarzyna Pawłowska – Kmiecik

 (+48) 609 572 585 / Elżbieta Dębowska – Krzyszczak

 (+48) 603 190 095 / Jan Puchalski

Przeprowadzimy Cię przez rozwód
krok po kroku

Dzięki naszemu doświadczeniu zabezpieczysz
opiekę nad dziećmi, alimenty i rozliczysz majątek.

Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp.p. powstała z myślą o zapewnieniu swoim Klientom komplementarnych usług z zakresu prawa rodzinnego. Trzech partnerów Kancelarii – adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik, adwokat Elżbieta Dębowska – Krzyszczak i adwokat Jan Lech Puchalski mają doświadczenie przy rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z zakończeniem małżeństwa, jego rozliczeniem oraz opieką i utrzymaniem wspólnych dzieci stron. Przy prowadzeniu spraw o rozwód, prawnicy Kancelarii PDP zachowują zasady najwyżej staranności i dbałości o interes prawny reprezentowanego Klienta. Poznaj zespół.

Kancelaria od rozwodów w Warszawie

  Definicja rozwód

Rozwód jest sposobem rozwiązania małżeństwa przez sąd. Jego orzeczenie następuje w procesie sądowym, przy czym małżeństwo ustaje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W polskim systemie prawnym brak jest możliwości zawarcia umowy rozwodowej lub innej formy pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Tym niemniej, sprawy rozwodowe dzielą się na sporne i bezsporne (za porozumieniem stron). Przy sprawach bezspornych, rozwód jest orzekany po przeprowadzeniu skróconego postępowania dowodowego, zaś przy braku wniosku stron o uzasadnienie wyroku rozwodowego – uprawomocni się on po upływie 3 tygodni od dnia jego ogłoszenia. Niezależnie od tego, czy sprawa o rozwód będzie miała charakter sporny, czy też bezsporny, podstawą do jej zainicjowania jest pozew rozwodowy.

  Wymogi pozwu

Pozew rozwodowy. Kto może wnieść pozew rozwodowy i gdzie się go wnosi?

Pozew rozwodowy wnosi się na piśmie do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Pozew rozwodowy może wnieść – na raz – tylko jeden z małżonków. Właściwy sąd okręgowy rozpoznaje bowiem sprawę w postępowaniu procesowym, w którym konstrukcyjnie – jedna strona musi być powodem, druga zaś strona pozwanym. W treści pozwu powinno zostać zawarte wskazanie ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Umożliwi to weryfikację przez sąd, czy jest właściwy w sprawie. Jeżeli małżonek żądający rozwodu wniósł pozew do sądu niewłaściwego, sąd przekaże sprawę do rozpoznania przez sąd właściwy. Sytuacja taka wystąpi także w sytuacji, w której pozew błędnie wniesiono do sądu rejonowego lub sądu apelacyjnego. Sądy takie – jako niewłaściwe – przekażą sprawę do rozpoznania właściwemu sądowi okręgowemu.

Jeżeli jednak z treści pozwu, sąd niewłaściwy nie będzie mógł ustalić sądu właściwego – wezwie on wnoszącego pozew do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie ostatniego miejsca zamieszkania małżonków pod rygorem zwrotu pozwu.

Prawidłowe ustalenie właściwego dla orzeczenia rozwodu sądu okręgowego zapewni sprawny przebieg postępowania. Postanowienie przekazujące sprawę do sądu właściwego znacznie przedłuża bowiem początkowy etap postępowania.

Ostatnią kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy pozew o rozwód może wnieść inny podmiot niż małżonek. Rzadko, bo rzadko, pojawiają się jednak zapytania prawne, czy np. matka żony lub męża, albo też jej ojciec może samodzielnie wystąpić o rozwód? Osoby inne, niż małżonkowie osoby nie mogą wystąpić z żądaniem rozwodu. Dorosłe dziecko stron nie może skutecznie żądać rozwodu rodziców. Podobnie, jak rodzice małżonków i jakikolwiek podmiot trzeci. Stronami postępowania o rozwód są i mogą być tylko małżonkowie. Tak samo tylko jeden z małżonków może wystąpić z pozwem o rozwód. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy jeden z małżonków jest ubezwłasnowolniony. Wtedy – w jego zastępstwie – pozew o rozwód może wnieść jego przedstawiciel prawny (opiekun).

W jakiej formie powinien być sporządzony pozew o rozwód i co powinien zawierać?

Pozew o rozwód należy wnieść na piśmie. Oznacza to, że powinien być wydrukowany (lub napisany ręcznie) i podpisany przez małżonka wnoszącego pozew. W polskiej procedurze brak jest urzędowego formularza pozwu o rozwód (w przeciwieństwie np. do postępowania przed sądami amerykańskimi). Niezależnie od braku formularza, można skorzystać z dostępnych powszechnie wzorów pozwu o rozwód. Niemniej jednak, ich cechą jest to, że często takie wzory pozwu o rozwód nie przystają do sytuacji prawnej stron i w aspekcie opisanych poniżej wymagań formalnych – są wręcz wadliwe.

Do minimalnych wymogów formalnych pozwu o rozwód należy:
1) oznaczenie stron, (imię i nazwisko, adres zamieszkania obydwu małżonków),
2) wskazanie numeru PESEL powoda,
3) oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony pozew o rozwód,
4) oznaczenie ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron,
5) oznaczenie pisma, jako pozwu o rozwód,
6) przedstawienie żądania procesowego, oświadczeń i wniosków dowodowych,
7) uzasadnienie żądania pozwu,
8) oświadczenie w przedmiocie skorzystania z próby mediacji lub innej formy polubownego rozwiązania sporu,
9) wymienienie załączników.

Żądania i oświadczenia pozwu o rozwód

Pozew o rozwód powinien wyraźnie wskazywać na wolę rozwiązania przez sąd małżeństwa stron. Żądanie pozwu można sformułować np. w sposób następujący: „wnoszę o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powoda i pozwanego zawartego w dniu ………… roku, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………. za numerem aktu małżeństwa ……………”. To główne żądanie pozwu o rozwód musi być sformułowane jasno i zrozumiale. Sąd nie jest bowiem powołany do „zgadywania” woli powoda i brak zrozumiale przedstawionego żądania rozwodu stanowić może brak formalny pozwu o rozwód.

Podkreślić trzeba, że rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Sąd rozwodowy nie może zatem rozwiązać małżeństwa z datą sprzed wytoczenia powództwa lub inną wskazaną przez strony. Nie jest zatem prawidłowe, formułowanie przez strony żądania rozwodu np. z datą wyprowadzki ze wspólnego mieszkania lub też z datą nawiązania nowej relacji przez jednego z małżonków.

W braku odmiennej woli stron, sąd rozwodowy jest zobligowany do badania, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. W tym zatem zakresie, pozew o rozwód powinien zawierać żądanie ustalenia winy jednego z małżonków, względnie też ich obydwojga, względnie też żadnego z nich. Alternatywnie, w pozwie o rozwód można zawrzeć oświadczenie w przedmiocie zaniechania przez Sąd orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Do tego jednak, aby sąd rozwodowy zaniechał badania kwestii winy, żądanie zaniechania powinien również przedstawić drugi z małżonków. Zgodnie bowiem z art. 57 § 2 k.r.o. sąd rozwodowy może zaniechać orzekania o winie w rozkładzie pożycia tylko na zgodny wniosek stron.

Oprócz żądania rozwiązania małżeństwa, pozew o rozwód powinien zawierać oświadczenie w przedmiocie posiadania przez strony wspólnych małoletnich dzieci. Fakt posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci determinuje bowiem zakres rozpoznania sprawy przez Sąd, a przez to i zakres koniecznych do sformułowania w pozwie rozwodowym żądań procesowych. W tym miejscu wyjaśnić należy, że wspólnym małoletnim dzieckiem stron nie jest dziecko tylko jednego z małżonków; jest natomiast dziecko wspólnie przez małżonków przysposobione lub też dziecko jednego tylko z małżonków – przysposobione przez drugiego w trakcie trwania małżeństwa. Wspólnym małoletnim dzieckiem stron, o którego sprawach rozstrzyga sąd rozwodowy, jest także ich dziecko, narodzone przed zawarciem małżeństwa.

I tak, jeżeli strony posiadają małoletnie dzieci, sąd jest zobligowany do rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem rodziców i o kontaktach rodziców z dzieckiem, a także o kosztach utrzymania dziecka.

Uwzględniając powyższe, pozew o rozwód małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci, powinien koniecznie zawierać żądanie procesowe w przedmiocie powierzenia władzy rodzicielskiej obydwojgu rodzicom, pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, względnie też – ograniczenia władzy rodzicielskiej obydwojga rodziców.
W przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci, w pozwie rozwodowym należy zawrzeć żądanie ustalenia alimentów na takie dziecko, względnie też wskazanie na inne rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie utrzymania małoletniego dziecka stron.

Kontakty małoletniego dziecka z rozwodzącymi się rodzicami obejmują dwie kwestie: miejsce zamieszkania dziecka oraz utrzymywanie z dzieckiem relacji w określony sposób. Miejsce zamieszkania dziecka powinno być przy tym z rodziców, przy którym zostanie zorganizowany ośrodek życiowy dziecka, a zatem przy tym z rodziców, przy którym dziecko będzie głównie przebywać. Kontakty natomiast rodziców z dzieckiem mogą zostać ustalone w ten sposób, że dziecko będzie przebywało z drugim rodzicem w określone dni, sąd może także postanowić o określonych warunkach wykonywania kontaktów z dzieckiem, np. udział kuratora w kontaktach.

Sąd rozwodowy może zaniechać orzekania o kontaktach rodziców z małoletnim ich dzieckiem tylko na zgodny wniosek stron. Stąd też, pozew o rozwód może zawierać również oświadczenie procesowe w przedmiocie zaniechania przez Sąd orzekania o kontaktach rodziców z dzieckiem.

Dodatkowo, w sprawie o rozwód, sąd może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, a nawet orzec o eksmisji jednego z małżonków z mieszkania, a także dokonać podziału majątku wspólnego małżonków. O tej ostatniej kwestii, sąd rozwodowy rozstrzyga jednak dopiero wtedy, jeżeli podział majątku wspólnego małżonków nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Dlatego też, formułując pozew o rozwód należy rozważyć, czy nie przedstawić w nim do rozstrzygnięcia przez sąd sprawy rozliczeń pomiędzy małżonkami.

Na zakończenie omawiania sprawy treści żądań i oświadczeń procesowych w pozwie o rozwód, wyjaśnić należy rzecz następującą: skutek rozwodu w postaci ustania wspólności majątkowej małżeńskiej następuje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Oznacza to, że sąd rozwodowy nie może orzec o ustaniu wspólności majątkowej z inną datą, niż uprawomocnienie się tegoż wyroku. Zarobki stron w trakcie postępowania rozwodowego i finansowane z tych zarobków nabytki rzeczy wchodzą więc do majątku wspólnego przez cały czas trwania procesu o rozwód. Aby zatem „obejść” tą niemożność kompetencyjną sądu rozwodowego, strona procesu o rozwód może zainicjować odrębny proces o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, w tym ustanowienie takiej rozdzielności z oznaczoną datą w przeszłości. W takim przypadku, wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową z datą wsteczną spowoduje ustanie rozdzielności majątkowej stron jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego. Podkreślenia wymaga przy tym okoliczność, że już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego nie można żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej w odrębnym procesie, chyba że pozew o ustanowienie tej rozdzielności został wytoczony przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego: „orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną jest dopuszczalne także po prawomocnym rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed tą datą (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1994 roku, III CZP 44/94).

Jakie żądania należy zawrzeć w pozwie o rozwód:

 • pozew o rozwód powinien zawierać wyraźne żądanie w przedmiocie rozwiązania małżeństwa,
 • pozew o rozwód powinien zawierać wyraźne oświadczenie, czy powód wnosi o orzekanie o winie w rozkładzie pożycia, czy też wyraża zgodę na zaniechania orzekania przez sąd o tej winie,
 • pozew o rozwód powinien zawierać oświadczenie w przedmiocie posiadania przez strony wspólnych małoletnich dzieci,
 • pozew o rozwód powinien zawierać sformułowanie żądań w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, sposobu rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów ich utrzymania, kontaktów i sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania stron,
 • pozew o rozwód może zawierać oświadczenie w przedmiocie zaniechania przez sąd orzekania o kontaktach małżonków ze wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • pozew o rozwód może zawierać żądanie dokonania przez sąd rozwodowy podziału majątku wspólnego stron.
  Jak powinno się przedstawiać uzasadnienie pozwu o rozwód?
  Poniżej przedstawiono pewne minimalne wymagania co do uzasadnienia pozwu o rozwód. Ogólna reguła formułowania treści uzasadnienia pozwu rozwodowego jest taka, że każde żądanie pozwu o rozwód powinno mieć uzasadnienie w przytoczonych okolicznościach faktycznych. Treść więc uzasadnienia jest determinowana treścią żądań procesowych i stanem faktycznym, który spowodował potrzebę wydania przez sąd żądanych pozwem o rozwód rozstrzygnięć.
  Podstawą do orzeczenia rozwodu jest trwałe i zupełne zerwanie więzi małżeńskich: duchowej, cielesnej i gospodarczej. Dlatego też uzasadnienie pozwu o rozwód powinno wyraźnie wskazywać na zaistnienie tych okoliczności, to jest:
 • kiedy ustała więź duchowa i cielesna,
 • kiedy ustała więź gospodarcza i jak aktualnie wyglądają stosunki gospodarcze stron?
  To zupełne zerwanie więzi małżeńskich stanowi o rozkładzie pożycia małżeńskiego stron. Aby sąd rozwodowy mógł ustalić, że rozkład pożycia ma charakter trwały, treść uzasadnienia pozwu o rozwód powinna wskazywać na brak możliwości (lub woli) ponownego nawiązania więzi małżeńskich.
  Jeżeli pozew o rozwód nie zawiera oświadczenia w przedmiocie zgody na zaniechanie przez sąd orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, wtedy uzasadnienie pozwu o rozwód powinno wskazywać przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. Przyczyny natomiast rozkładu pożycia małżeńskiego mogą mieć charakter różny i cechować się zawinieniem lub brakiem zawinienia jednego lub obydwojga małżonków: niedobranie charakterologiczne, ustanie miłości, zdrada psychiczna lub fizyczna, przemoc domowa.
  Sąd rozwodowy powinien z urzędu mieć na uwadze dobro wspólnych, małoletnich dzieci stron. Konsekwencją tego obowiązku jest potrzeba wskazania w uzasadnieniu pozwu o rozwód okoliczności dotyczących małoletnich:
 • wpływu rozwodu na dobro małoletnich, w szczególności braku zagrożenia, że wskutek rozwodu dobro małoletnich będzie zagrożone,
 • zgodności żądania pozwu z dobrem małoletnich dzieci stron (w szczególności w zakresie rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi stron, rozkładu obowiązku alimentacyjnego).
  Uzasadnienie pozwu powinno wreszcie zawierać uzasadnienie roszczeń alimentacyjnych, w tym wskazanie na koszty utrzymania małoletnich dzieci stron, możliwości zarobkowe rodziców i ich stan majątkowy.
  Wnioski dowodowe w pozwie o rozwód
  W polskiej procedurze cywilnej obowiązuje zasada prekluzji dowodowej. Oznacza to, że w pozwie o rozwód należy wskazać wyczerpująco materiał dowodowy, który umożliwi sądowi rozwodowemu rozstrzygnięcie o żądaniach procesowych powoda.
  Najbardziej ograniczone postępowanie dowodowe dotyczy spraw o rozwód, w których pozwany uznał powództwo. W takich sprawach (sprawy niesporne) sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron i przeprowadzenia dowodów z dokumentów załączonych do pism procesowych. Jeżeli jednak, strony posiadają wspólne małoletnie dziecko, postępowanie dowodowe – nawet przy zgodnych stanowiskach stron – musi obejmować także dowód na okoliczność wpływu rowodu na dobro małoletniego. Najczęściej takim dowodem jest dowód z przesłuchania świadka, którym powinna być osoba zaznajomiona ze sprawami dziecka (dzieci) stron.
  W przypadku rozwodów spornych, w których strony prowadzą spór zarówno co do podstawy rozwodowej, jak i winy oraz sposobu rozstrzygnięcia o sprawach dziecka, wnioski dowodowe powinny być bardziej rozbudowane. Najczęściej powoływanymi dowodami są zeznania świadków oraz dowody z dokumentów. Zaoferowany w pozwie materiał dowodowy może obejmować także zdjęcia, nagrania wideo lub audio, raporty detektywistyczne.
  Warto wskazać, że w sprawie rozwodowej nie mogą być przesłuchiwani małoletni poniżej lat 13 oraz dzieci którejkolwiek ze stron, którzy nie ukończyli lat 17. Nie jest zatem możliwe przesłuchanie w sprawie o rozwód dzieci wspólnych lub jednej ze stron, którzy mają mniej niż 17 lat. Tym niemniej, w przypadku, w którym przy wnoszeniu pozwu o rozwód dziecko jest bliskie osiągnięcia wieku 17 lat, w pozwie o rozwód można zawnioskować o jej przesłuchanie z zastrzeżeniem osiągnięcia tego wieku w toku procesu.
  Jakie dowody można lub trzeba powołać w pozwie o rozwód:
 • obligatoryjnie: dowód z dokumentu w postaci aktu stanu cywilnego,
 • obligatoryjnie: dowód z przesłuchania stron,
 • obligatoryjnie, jeżeli jest małoletni: dowód na okoliczność zgodności żądania pozwu z dobrem małoletniego dziecka stron (np. dowód z przesłuchania świadka zaznajomionego ze sprawami dziecka),
 • fakultatywnie: dowód z przesłuchania świadków,
 • fakultatywnie: dowód z przesłuchania dzieci stron, które ukończyły 17 lat,
 • fakultatywnie: dowody z dokumentów, nagrań wideo lub audio, wydruków z komunikatorów, zdjęć, raportów detektywistycznych.
  Inne wnioski pozwu o rozwód – zabezpieczenie alimentów, kontaktów, miejsca zamieszkania małoletnich dzieci stron
  W trakcie trwania procesu o rozwód nie można wszczynać odrębnych postępowań o alimenty, kontakty z małoletnimi dziećmi stron, ustalenie miejsca zamieszkania i władzę rodzicielską nad dziećmi. O wszystkich tych sprawach rozstrzyga sąd prowadzący sprawę o rozwód w trybie zabezpieczenia.
  Podstawą do dochodzenia bieżących alimentów na małoletnie dzieci stron jest wniosek o ich zabezpieczenie. Wniosek taki można zawrzeć w pozwie o rozwód i w takim przypadku nie będzie on podlegał odrębnej opłacie. Małżonek dochodzący rozwodu może żądać również zabezpieczenia pokrywania potrzeb rodziny (w tym własnych) poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania określonych rat alimentacyjnych na jego rzecz. Wniosek taki również może zostać złożony w pozwie o rozwód.
  Podobnie sprawa się przedstawia z kontaktami z małoletnimi dziećmi stron: w pozwie o rozwód można zawrzeć wniosek o ich określenie przez sąd w trybie zabezpieczenia – na czas trwania procesu o rozwód.
  Zabezpieczenie roszczeń w pozwie o rozwód:
 • nałożenie obowiązku łożenia na utrzymanie małoletnich dzieci stron – przez czas trwania procesu o rozwód,
 • nałożenie obowiązku łożenia na utrzymanie powoda – przez czas trwania procesu o rozwód,
 • nałożenie obowiązku łożenia na utrzymanie określonych składników majątku wspólnego lub też zaspokajania określonych potrzeb rodziny – przez czas trwania procesu o rozwód,
 • uregulowanie kontaktów pozwanego z małoletnimi dziećmi stron – przez czas trwania procesu o rozwód,
 • określenie – na czas trwania procesu – miejsca zamieszkania małoletnich dzieci stron.
  Jakie załączniki powinien zawierać pozew o rozwód?
  Do pozwu o rozwód należy załączyć jego odpis (to znaczy kopię) dla drugiej strony. Do kopii pozwu należy załączyć załączniki do pozwu.
  Dodatkowo, do pozwu należy załączyć: potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.
  Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, do pozwu o rozwód należy załączyć odpis skrócony ich aktów urodzenia.
  Do pozwu o rozwód powinno się także dołączyć każdy dokument powołany w treści pozwu lub jego uzasadnienia.
  Do załączenia do pozwu o rozwód:
 • jego kopia dla drugiej strony i kopia wszystkich załączników,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia wspólnych małoletnich dzieci stron,
 • dokumenty powoływane w treści pozwu.

  Cena

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600,- złotych. Opłata ta nie obejmuje wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (adwokata, radcy prawnego) – jeżeli strona korzysta z pomocy prawnej takiego pełnomocnika. Dodatkowo, w sprawie o rozwód należy liczyć się z kosztami ewentualnie powołanych kuratorów i biegłych oraz zwrotem kosztów stawiennictwa świadków na rozprawie. Do tego dochodzi opłata stosunkowa liczona, jako 5% od kwoty rocznych (wynikających z pozwu rozwodowego) alimentów, o której sąd rozstrzyga w wyroku rozwodowym, nakładając obowiązek jej poniesienia na małżonka zobowiązanego do alimentacji.

Koszty sprawy o rozwód:

 • opłata sądowa – 600,- złotych,
 • koszt wynagrodzenia pełnomocnika,
 • ewentualna dodatkowa opłata sądowa od roszczenia alimentacyjnego (5% od rocznej wartości alimentów, przy czym opłata ciąży na małżonku zobowiązanym do alimentacji),
 • koszty ewentualnych opinii biegłych,
 • koszty stawiennictwa świadków (jeżeli wniosą o ich zasądzenie),
 • koszty ewentualnego postępowania apelacyjnego (w tym: 600,- złotych opłaty od apelacji),
 • koszty ewentualnych postępowań wpadkowych (zażalenia na postanowienia o zabezpieczeniu, wnioski o zabezpieczenie określonych roszczeń w toku procesu o rozwód).


  Przebieg

Pozew o rozwód został już wniesiony do sądu: co dalej?

Po wpłynięciu pozwu o rozwód do sądu, sąd w pierwszej kolejności bada swoją właściwość.

Oprócz właściwości, badane jest także, czy pozew o rozwód spełnia wymogi formalne pisma procesowego i pozwu o rozwód. Jak na to wskazano już wcześniej – pozew o rozwód powinien być wniesiono na piśmie i powinien zawierać oznaczenie stron i prawidłowo sformułowane żądania i oświadczenia procesowe. Braki w tym zakresie można usunąć w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania sądu, przy czym ich nieuzupełnienie w terminie będzie skutkowało zwrotem pozwu.

Prawidłowo sformułowany i opłacony pozew spowoduje wszczęcie postępowania. Sąd odpis pozwu przekaże pozwanemu, który będzie mógł wnieść odpowiedź na pozew.

Odpowiedź na pozew o rozwód

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami postępowania cywilnego, sąd wyznacza pozwanemu termin na wniesienie odpowiedzi na pozew. Jest to o tyle istotne, że wniesienie odpowiedzi na pozew po upływie wyznaczonego terminu jest bezskuteczne: sąd taką odpowiedź na pozew zwraca pozwanemu. Pierwszą zatem rzeczą, jaką należy wiedzieć o odpowiedzi na pozew jest to, że należy dochować terminu do jej wniesienia do sądu.

Odpowiedź na pozew o rozwód wnosi się na piśmie wraz z odpisem dla strony przeciwnej (dla powoda). Podobnie jak przy pozwie o rozwód: na piśmie oznacza to, że odpowiedź na pozew powinna być wydrukowana (lub napisana ręcznie) i podpisana przez pozwanego. Ponadto, odpowiedź na pozew wnosi się do sądu wraz z jej odpisem dla powoda, to jest kopią tego pisma, która zostanie następnie przesłana powodowi.

Odpowiedź na pozew o rozwód powinna zawierać oświadczenie, czy pozwany uznaje powództwo o rozwód i poszczególne podniesione w pozwie żądania procesowe. Dodatkowo, w odpowiedzi na pozew można zawrzeć własne stanowisko procesowe, w tym co do winy rozkładu pożycia, braku podstaw do orzeczenia rozwodu, zaistnienia przeszkód do orzeczenia rozwodu. Powinna ona zawierać także określenie stanowiska pozwanego w sprawach dotyczących wspólnych małoletnich dzieci stron: władzy rodzicielskiej nad nimi, kontaktów i rozkładu kosztów ich utrzymania.

W odpowiedzi na pozew o rozwód pozwany może zawrzeć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaniechanie orzekania przez sąd o winie i o zaniechanie orzekania przez sąd o kontaktach z małoletnim dzieckiem obydwu stron. Zgoda na zaniechania orzekania przez sąd w tych dwóch kwestiach jest bezskuteczna, jeżeli nie będzie to zgodne stanowisko obydwu małżonków.
Istotną częścią odpowiedzi na pozew stanowią wnioski dowodowe. Brak wniosków dowodowych powoduje, że sąd będzie mógł oddalić dowody powoływane na dalszym etapie postępowania ze względu na spóźnienie pozwanego z ich powołaniem. Dowody powoływane w odpowiedzi na pozew rodzajowo są tożsame z dowodami powoływanymi w pozwie o rozwód. Mogą to być więc dowody z zeznań świadków, z dokumentów, zdjęć, nagrań audio i wideo, wydruków z komunikatorów i inne.

Wreszcie, odpowiedź na pozew powinna zawierać wskazanie:

 • które okoliczności faktyczne powołane w pozwie, pozwany kwestionuje, a które przyznaje,
 • na jakich okolicznościach faktycznych pozwany opiera swoje stanowisko procesowe.
  W odpowiedzi na pozew o rozwód można również zażądać orzeczenia rozwodu albo separacji.
  Częstym pytaniem rozwodzących się małżonków jest pytanie o to, czy w odpowiedzi na pozew pozwany może nie wyrazić zgody na rozwód?
  Żądania i oświadczenia w odpowiedzi na pozew o rozwód:
 • żądanie rozwodu lub separacji lub oświadczenie o braku zgody na orzeczenie rozwodu,
 • żądanie orzeczenia o winie lub oświadczenie w przedmiocie zgody na zaniechanie orzekania o winie,
 • oświadczenie w przedmiocie zgody na zaniechanie orzekania o kontaktach z małoletnim dzieckiem stron,
 • stanowisko procesowe w pozostałych sprawach (władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi stron, kontakty z małoletnimi dziećmi stron, alimenty, rozkład kosztów utrzymania małoletnich dzieci stron, podział majątku wspólnego stron, alimenty od małżonka).
  Czy pozwany może nie wyrazić zgody na rozwód?
  Pozwany w odpowiedzi na pozew może oświadczyć, że nie wyraża zgody na rozwód. Takie stanowisko procesowe nie jest wiążące do sądu. W przepisach ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy została jednak opisana jedna sytuacja, w której brak zgody pozwanego może wpływać na oddalenie pozwu o rozwód. Mianowicie, w przypadku żądania rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, brak zgody pozwanego małżonka (niewinnego rozkładowi pożycia) jest wiążący do sądu. W takiej sytuacji, sąd powinien (co do zasady) oddalić pozew o rozwód.
  Tym niemniej, również i w wyżej opisanej sytuacji, sąd może orzec rozwód stron pomimo braku zgody małżonka niewinnego, jeżeli odmowa wyrażenia zgody na rozwód jest w danych okoliczności sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  Kiedy orzeczenie rozwodu wymaga zgody drugiego małżonka?
 • wtedy, kiedy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

  Ile trwa rozwód?

Jak wygląda i ile trwa postępowanie w sprawie o rozwód?

Już na wstępie wskazano, że w polskim prawie brak jest pozasądowych sposobów orzeczenia rozwodu. Nie jest dopuszczalna umowa rozwodowa, rozwód przed notariuszem, ani też przed mediatorem. Jedynym sposobem jest przeprowadzenie postępowania w sprawie o rozwód. Ze wszystkimi tego konsekwencjami w postaci formalizmu procedury i czasu oczekiwania na rozprawę.

Przechodząc do omówienia procedury rozwodowej: po wniesieniu do sądu pozwu o rozwód i wysłaniu jego odpisu pozwanemu, ustalany jest plan rozprawy, albo też od razu jest wyznaczany termin rozprawy.

Jak długo się czeka na pierwszy termin rozprawy w sprawach o rozwód?

Czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy to zwykle dwa miesiące do dziewięciu miesięcy (dane dla Warszawy). Na pierwszym terminie rozprawy (w pewnych okolicznościach może być to termin ostatni), sąd informacyjnie przesłuchuje strony oraz przeprowadza dowód z przesłuchania świadków. W zależności od kalendarza sądowego, termin rozprawy w sprawie o rozwód obejmuje zwykle przesłuchanie jednego lub dwóch świadków. Konsekwencją tego jest to, że przy dużej liczbie świadków, terminów sądowych w sprawie o rozwód mogą być dwa, trzy, a nawet więcej. Liczba tych terminów determinuje czas rozpoznawania sprawy w pierwszej instancji. Odstępy pomiędzy terminami sądowymi wynoszą średnio pomiędzy trzy, a dziewięć miesięcy.

Konsekwencją powyższego jest to, że w przypadku spraw spornych i o dużej liczbie zgłoszonych wniosków dowodowych – sprawa o rozwód może się ciągnąć od kilku miesięcy do kilku lat w pierwszej instancji.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na długość prowadzenia spraw o rozwód jest liczba postępowań wpadkowych, np. w sprawie zabezpieczenia poszczególnych roszczeń. Od poszczególnych postanowień o zabezpieczeniu, zmianie zabezpieczenia i jego uchyleniu przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego. Wraz z zażaleniem, sąd I instancji przesyła akta celem rozpatrzenia zażalenia. Bez akt, sąd I instancji nie jest w stanie przeprowadzić rozprawy. Czas rozpatrywania zażaleń w Warszawie wynosi około pół roku do roku. Sprawa o rozwód z prostej może stać się więc łatwo skomplikowaną i długotrwałą.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd wydaje wyrok, w którym bądź orzeka rozwód, bądź też pozew o rozwód oddala. Podkreślić trzeba, że samo wydanie przez Sąd I instancji wyroku orzekającego rozwód nie powoduje rozwiązania małżeństwa. Małżeństwo rozwiązuje się dopiero z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Jeżeli strony zrezygnują z wniesienia wniosku o uzasadnienie wyroku sądu I instancji, wtedy wyrok orzekający rozwód uprawomocni się z chwilą upływu 7 dniowego terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie. Jeżeli któraś ze stron złoży wniosek o uzasadnienie, a następnie nie złoży apelacji, wtedy wyrok orzekający rozwód uprawomocni się z chwilą upływu dwutygodniowego terminu na wniesienie apelacji, liczonego od dnia doręczenia danej stronie odpisu wyroku wraz z jego uzasadnieniem.

Strona niezadowolona z treści wyroku może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku wnieść o sporządzenie jego uzasadnienia. Uzasadnienie sąd sporządza w terminie 2 tygodni od dnia wpływu wniosku. Od chwili doręczenia stronie wyroku wraz z uzasadnieniem rozpoczyna bieg 2 tygodniowy termin na wniesienie apelacji.
Apelację rozpoznaje sąd apelacyjny, jako sąd II instancji. W przypadku wniesienia apelacji, sąd apelacyjny może utrzymać w mocy wyrok rozwodowy, zmienić ten wyrok (np. w miejsce orzeczenia rozwodu oddalić powództwo lub też w miejsce oddalenia powództwa – orzec rozwód) lub też uchylić ten wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd okręgowy.

W przypadku zaskarżenia wyroku rozwodowego, rozwiązanie małżeństwa następuje dopiero z chwilą jego utrzymania w mocy (w zakresie dotyczącym orzeczenia rozwodu) wyrokiem sądu apelacyjnego.

Złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku orzekającego rozwód, względnie też apelacji wpływa więc znacząco na czas rozpoznania sprawy o rozwód, prowadząc do jej przedłużenia o kilka do kilkunastu miesięcy. Podkreślić należy, że do czasu prawomocnego orzeczenia o rozwodzie, strony są małżeństwem – ze wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek pomocy, wpływ nabywanego majątku do majątku wspólnego, prawo zamieszkiwania w lokalu drugiego małżonka służącego zaspokajaniu potrzeb rodziny, brak możliwości zawarcia kolejnego związku małżeńskiego).

Kiedy następuje rozwiązanie małżeństwa przez rozwód?

 • przy braku wniosku o uzasadnieniu wyroku sądu I instancji orzekającego rozwód – 7 dni od dnia wydania wyroku,
 • przy złożeniu wniosku o uzasadnienie wyroku sądu I instancji orzekającego rozwód i braku zaskarżenia wyroku apelacją – 2 tygodnie od dnia doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem,
 • przy złożeniu wniosku o uzasadnienie wyroku sądu I instancji orzekającego rozwód i zaskarżeniu wyroku apelacją – wydanie przez sąd apelacyjny wyroku utrzymującego wyrok sądu I instancji orzekający rozwód,
 • przy wydaniu przez sąd I instancji wyroku oddalającego powództwo o rozwód, jego zaskarżeniu przez stronę – wydanie przez sąd apelacyjny wyroku zmieniającego wyrok sądu I instancji i orzekającego rozwód.
  Skrócone postępowanie rozwodowe
  Jeżeli strony porozumiały się co do poszczególnych żądań pozwu o rozwód (rozwiązania małżeństwa, winy, ewentualnie: alimentów, kontaktów i władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron), sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci – postępowanie dowodowe obejmuje także dowód na okoliczność zgodności rozwodu z dobrem małoletnich (najczęściej jest to dowód z przesłuchania świadka zaznajomionego ze sprawami dziecka lub dzieci).
  Nawet przy zgodnych stanowiskach procesowych stron, sąd musi bowiem ustalić, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz czy na rozwiązaniu małżeństwa nie ucierpią wspólne małoletnie dzieci stron.
  W praktyce pojawia się pytanie, czy sprawę rozwodową można ograniczyć do przesłuchania jednej strony (gdyż np. druga jest zagranicą) oraz ewentualnie – jednego tylko świadka na okoliczność dobra małoletnich dzieci. W przypadku porozumienia stron co do poszczególnych spraw objętych rozstrzygnięciem sądu w sprawie o rozwód: niestawiennictwo jednego z małżonków, prawidłowego zawiadomionego o terminie rozprawy, nie tamuje jej rozpoznania. W takim przypadku, sąd może ograniczyć dowód z przesłuchania stron do jednego (obecnego na rozprawie) małżonka.
  W sytuacji, w której strony się porozumiały, rozwiązanie małżeństwa również nie następuje z chwilą wydania wyroku sądu I instancji. Uprawomocnienie rozwodu nastąpi dopiero z chwilą: upływu terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie (jeżeli strony nie złożą wniosku o uzasadnienie), upływu terminu na złożenie apelacji (jeżeli któraś ze stron złoży wniosek o uzasadnienie i nie złoży apelacji) lub też wydania wyroku przez sąd apelacyjny.
  Należy mieć przy tym na względzie, że uznanie przez pozwanego powództwa i porozumienie stron co do rozwodu nie odbiera żadnemu z małżonków uprawnień procesowych, w tym do kwestionowania „uzgodnionego” rozstrzygnięcia sądu I instancji.
  Kiedy jest dopuszczalne skrócone postępowanie rozwodowe:
 • porozumienie stron co do rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
 • zgodne stanowisko stron co do winy lub też co do zaniechania przez sąd orzekania o winie w rozkładzie pożycia,
 • zgodne stanowisko co do sposobu kontaktów z małoletnim dzieckiem lub dziećmi stron lub też co do zaniechania przez sąd orzekania o kontaktach,
 • zgodne stanowisko co do władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania małoletniego dziecka lub dzieci stron,
 • zgodne stanowisko co do sposobu pokrywania kosztów utrzymania małoletniego dziecka lub dzieci stron.
  Czy sąd zawsze musi orzec rozwód?
  Ostatnim pytaniem, jakie pojawia się przy okazji spraw rozwodowych jest pytanie o to, czy sąd zawsze musi orzec rozwód? Na pierwszy rzut oka: skoro obydwoje małżonków podnosi żądanie orzeczenia rozwodu, to sąd powinien orzec rozwód. Tak jednak nie jest. Po stronie sądu rozwodowego zachodzi bowiem obowiązek badania, czy rzeczywiście zaistniały przesłanki rozwodowe, a zatem trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
  Nawet więc przy zgodnym stanowisku małżonków co do orzeczenia rozwodu, jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że rozkład pożycia nie ma charakteru trwałego (to jest są szanse na wznowienie pożycia) lub też, że rozkład pożycia nie jest zupełny (np. strony utrzymują pożycie intymne) – sąd rozwodowy, wbrew stanowisku procesowemu stron, powinien oddalić pozew o rozwód.
  Dodatkowo, sąd rozwodowy jest zobligowany do badania, czy wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron, sąd oddali pozew o rozwód nawet w sytuacji, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Dodać w tym miejscu należy, że ta przesłanka oddalenia pozwu o rozwód dotyczy tylko wspólnych i tylko małoletnich dzieci stron. Jeżeli więc wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro dorosłego już dziecka stron lub miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka jednego tylko z małżonków – sąd orzeknie rozwód.
  Wreszcie, w niektórych sytuacjach, orzeczenie rozwodu (znowuż: pomimo zaistnienia przesłanek rozwodowych) może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z małżeństwem wiążą się np. liczne obowiązki (jak np. obowiązek wzajemnej pomocy), których zniesienie byłoby nie do pogodzenia z normami moralnymi obowiązującymi w społeczeństwie. Przykładową sytuacją jest np. znaczna niepełnosprawność jednego z małżonków lub jego choroba. W ramach małżeństwa, małżonek zdrowy ma obowiązek opieki nad drugim małżonkiem. Orzeczenie rozwodu mogłoby w danych okolicznościach skutkować wtedy (przy braku innych osób zobowiązanych do pomocy) pozostawieniem małżonka chorego bez pomocy i bez opieki.
  Ostatnią podstawą do oddalenia pozwu o rozwód (pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia) jest brak zgody małżonka niewinnego rozkładowi pożycia, jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia. Jednak nawet w takiej sytuacji, sąd orzeknie rozwód, jeżeli odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Uzupełniająco dodać trzeba, że przesłanka oddalenia powództwa o rozwód w postaci braku zgody na rozwód małżonka niewinnego rozkładowi pożycia, nie ma zastosowania w sytuacji, w której rozwodu żąda małżonek również niewinny rozkładowi pożycia.
  Kiedy sąd oddali pozew o rozwód?
 • strony nie udowodniły zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego (np. strony utrzymują więź fizyczną),
 • strony nie udowodniły trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego (np. strony wyrażają widoki na powrót do pożycia),
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • wskutek rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych, małoletnich dzieci,
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, zaś małżonek nieponoszący winy nie wyraża zgody na rozwód.

  Rozwód i co dalej…

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego małżeństwo ustaje. Oznacza to, że z tą chwilą można zawrzeć nowe małżeństwo. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje również wspólność majątkowa małżeńska (chyba że wcześniej ustanowiono rozdzielność majątkową). Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego wyznacza zatem moment w czasie, na który należy oceniać stan majątku wspólnego stron (chyba że wcześniej ustanowiono rozdzielność majątkową).

Wraz z uprawomocnieniem się wyroku w sprawie o rozwód, rozpoczyna swój bieg 3 miesięczny termin na złożenie przez byłego małżonka oświadczenia o powrocie do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa.

Odpis wyroku w sprawie o rozwód ze stwierdzeniem jego prawomocności sąd rozwodowy z urzędu przekazuje do właściwego urzędu stanu cywilnego. Tym niemniej, do tego czasu, strony mogą mieć techniczny problem z pobraniem aktu stanu cywilnego obejmującego wzmiankę o rozwiązaniu małżeństwa. Rozwiązaniem jest samodzielne pobranie z sądu odpisu wyroku rozwodowego i jego dostarczenie do urzędu stanu cywilnego celem rejestracji w aktach stanu cywilnego.

Data uprawomocnienia się rozwodu wyznacza także bieg pięcioletniego okresu trwania obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka, który znalazł się w niedostatku. Termin ten dotyczy obowiązku ciążącego na małżonku, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wraz z uprawomocnieniem się wyroku w sprawie o rozwód, wchodzą wreszcie w życie postanowienia tego wyroku w sprawie małoletnich dzieci stron, w tym postanowienie o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach. W terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego upada również postanowienie o zabezpieczeniu alimentów przez czas trwania postępowania o rozwód. Jest to o tyle ważne, że w tym terminie, powinien zostać pobrany tytuł wykonawczy celem zainicjowania postępowania egzekucyjnego. Uprzednio wszczęte postępowanie w sprawie egzekucji zabezpieczenia będzie natomiast podlegało umorzeniu.

Na zakończenie, dodać trzeba, że wyrok rozwodowy z reguły nie zamyka spraw pomiędzy byłymi małżonkami. Jeżeli sąd rozwodowy nie rozstrzygnie o podziale majątku, podział ten jest dokonywany na wniosek strony w postępowaniu nieprocesowym. Jeżeli były małżonek popadnie w niedostatek, może on dochodzić od drugiego roszczeń alimentacyjnych. Alimenty orzeczone na dziecko, w razie zmiany okoliczności, podlegają także ponownemu rozpoznaniu w odrębnym procesie. Podobnie jest ze sprawą kontaktów z dziećmi i rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej: w przyszłości sprawy te mogą być ponownie rozpoznawane przez sąd już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Co po orzeczeniu rozwodu?

 • pobranie z sądu odpisu wyroku w sprawie o rozwód ze stwierdzeniem jego prawomocności,
 • ewentualne złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska panieńskiego,
 • upewnienie się, że w urzędzie stanu cywilnego odnotowano informacje o rozwiązaniu małżeństwa,
 • ewentualna egzekucja alimentów i innych obowiązków określonych w wyroku rozwodowym.

Przeczytaj także:

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny jest to – inaczej mówiąc – obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania. Obowiązek ten, w zależności od okoliczności, może obciążać krewnych w linii prostej (czyli zarówno wstępnych –…

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Większość małżonków pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Wspólność majątkowa polega na tym, że przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa (z pewnymi wyjątkami) wchodzą do majątku wspólnego. Wspólność majątkowa…

Alimenty dla byłego małżonka

Obowiązek alimentacyjny między małżonkami rozwiedzionymi został uregulowany w art. 60 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy i dotyczy zasadniczo dwóch sytuacji: gdy małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu…

Skontaktuj się
z nami

  +48 500 188 483
adw. Katarzyna Pawłowska – Kmiecik
  +48 609 572 585
adw. Elżbieta Dębowska – Krzyszczak
 +48 603 190 095
adw. Jan Puchalski

Kancelaria Adwokacka PDP
Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34,
00 – 685 Warszawa

PRAWA AUTORSKIE

Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp. p. zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element prowadzenia biznesu, w szczególności działających na rynku usług IT.

W ramach naszych usług:

 • sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy razem z naszymi klientami umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym umowy licencyjne, sublicencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy IT (tworzenie, wdrożenie i eksploatacja programów komputerowych);
 • doradzamy jak chronić autorskie prawa osobiste;
 • reprezentujemy klientów w negocjacjach oraz w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.

Profesjonalnie i terminowo

478

przeprowadzonych spraw

14

lat doświadczenia

381

porad i publikacji

USŁUGI

Prawo gospodarcze

sprawy sądowe gospodarcze, rejestracja spółek, zmiany w spółkach, bieżąca obsługa firm, stowarzyszeń i fundacji.

Prawo rodzinne

sprawy sądowe o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, kontakty z dziećmi, i władzę rodzicielską

Prawo pracy

sprawy sądowe o renty i emerytury przeciwko ZUS, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wypadki mobbing i dyskryminację

Prawo cywilne

sprawy sądowe o zapłatę, spadki, zasiedzenia, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności

Prawo spadkowe

sprawy spadkowe, podział majątku, testamenty, dziedziczenie testamentu

Prawo karne

obrońcy oskarżonych i podejrzanych, pełnomocnictwo osób podejrzanych i osób uczesniczących w postępowaniach karnych

O KANCELARII

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Oferujemy kompleksową pomoc prawną we wszelkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Zdobyte międzynarodowe doświadczenie pozwala nam na miano partnera w biznesie, który zapewnia ochronę prawną interesów swoich Klientów i rozumie ich potrzeby. Kancelaria oferuje firmom pomoc prawną również w ich bieżącej, codziennej działalności. Doradzając Naszym Klientom zwracamy szczególną uwagę na ekonomiczne aspekty naszych porad, proponując rozwiązania dostosowane do konkretnej sytuacji i indywidualnych wymagań klientów.

Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnych usług prawniczych, z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i etycznych świadczonej obsługi prawnej.

CO WARTO WIEDZIEĆ

Nasze prawo to tysiące aktów normatywnych, miliony stron, paragrafów i instrukcji. Często niespójnych, nieprecyzyjnych i otwartych na interpretację, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

Profesjonalizm

Terminowość

Dokładność

Zadowolenie klientów

Profesjonalizm

Terminowość

Dokładność

Zadowolenie
klientów

ZESPÓŁ

adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik

adwokat Jan Lech Puchalski

adwokat Elżbieta Dębowska – Krzyszczak

Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34
00 – 685 Warszawa

sekretariat@kancelariapdp.pl

KRS 0000458774
NIP 7010378442
Regon 146636420

Telefon:

(+ 48) 828-12-15 / sekretariat

(+48) 500 188 483 / Katarzyna Pawłowska – Kmiecik

 (+48) 609 572 585 / Elżbieta Dębowska – Krzyszczak

 (+48) 603 190 095 / Jan Puchalski

SKORZYSTAJ Z NASZEJ PORADY

ROZLICZENIA MAJĄTKOWE

Rozliczenia majątkowe.

Oferta kompleksowych usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką PDP obejmuje prowadzenie wszelkich spraw dotyczących rozliczeń majątkowych. Sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych cechują się skomplikowaną i wieloaspektową naturą, niezależnie od tego, czy rozliczenia wynikają z konieczności rozliczenia i podziału majątku wspólnego małżonków, czy też dotyczą rozliczeń pomiędzy byłymi wspólnikami w różnych przedsięwzięciach gospodarczych. Kancelaria Adwokacka PDP świadczy usługi na rzecz:

 • byłych małżonków w sprawach dotyczących rozliczenia majątku wspólnego oraz nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek osobisty,
 • byłych wspólników spółki cywilnej w zakresie rozliczeń ich wzajemnych roszczeń tytułem spółki cywilnej,
 • byłych wspólników spółek osobowych (spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej), występujących z takiej spółki lub w związku z jej likwidacją,
 • wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawach związanych z wyłączeniem wspólnika ze spółki lub rozwiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • kontrahentów w związku z zakończeniem stałej współpracy gospodarczej lub zaniechaniem realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Adwokat Katarzynę Pawłowską-Kmiecik, adwokat Elżbietę Dębowską-Krzyszczak i adwokat Jana Puchalskiego z Kancelarii Adwokackiej PDP cechuje wszechstronne i wieloaspektowe podejście do rozwiązywanych problemów prawnych. Kompleksowość usług i bogaty obszar specjalizacji pozwalają na zaoferowanie naszym Klientom najwyższej rzetelności przy prowadzeniu ich spraw.

RODO

RODO.

Adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik w ramach Kancelarii Adwokackiej PDP prowadzi sprawy związane z ochroną danych osobowych, w tym:

 • przeprowadza kompleksowe audyty prawne dotyczące przestrzegania przez podmioty gospodarcze przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • redaguje polityki ochrony danych osobowych i polityki prywatności,
 • redaguje i weryfikuje wzory umów dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach administracyjnych przed organami ochrony danych osobowych,
 • prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony danych osobowych.

OCHRONA DŁUŻNIKÓW

Ochrona dłużników.

Oferta adwokatów z Kancelarii Adwokackiej PDP obejmuje również prowadzenie spraw sądowych dłużników, w tym:

 • reprezentację pozwanych w sprawach o zapłatę,
 • prowadzenie spraw o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej),
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielami dotyczących restrukturyzacji zadłużenia naszych klientów,
 • prowadzenie spraw o unieważnienie umowy, w tym spraw dotyczących kredytów frankowych, pożyczek lichwiarskich i innych,
 • reprezentację naszych Klientów w sprawach o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwa przeciwegzekucyjne),
 • reprezentację dłużników w sprawach egzekucyjnych.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności.

Kancelaria prowadzi sprawy windykacyjne obejmujące zarówno etap przedsądowy (wezwanie do zapłaty, prowadzenie negocjacji dotyczących spłaty zadłużenia, zabezpieczenie roszczeń), jak i etap sądowy i egzekucyjny. W ramach praktyki zawodowej, każdy adwokat Kancelarii prowadził i uczestniczył w prowadzeniu spraw:

 • o zapłatę,
 • o uznanie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną,
 • dotyczących roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 k.s.h.),
 • o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • o poszukiwanie majątku dłużnika.

FAMILY OFFICE

Family office.

Kancelaria Adwokacka PDP świadczy także usługi prawne z zakresu spraw rodzinnych. Obejmują one zarówno bieżące doradztwo prawne, jak i asystę prawną w procesach inwestycyjnych przedsiębranych przez poszczególnych członków rodzin:

 • przygotowanie sukcesji prawnej przedsiębiorstw rodzinnych,
 • pomoc prawna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (zakup nieruchomości, objęcie udziałów w spółkach, zakładanie spółek),
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • prowadzenie spraw sądowych,
 • zabezpieczenie majątku rodziny na wypadek niepowodzenia przedsięwzięć gospodarczych.

PRAWO KARNE

Prawo karne, w tym prawo karnoskarbowe.

OBSŁUGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

Kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych.

Należyte przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, w zależności od poziomu skomplikowania danej transakcji, wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i pracowniczego. W ramach kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych, Kancelaria Adwokacka PDP:

 • prowadzi due dilligence przedsięwzięć gospodarczych (przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, spółek) pod kątem bezpieczeństwa prawnego inwestycji i ryzyka inwestycyjnego,
 • doradza przy sporządzaniu projektów umów inwestycyjnych
 • uczestniczy w negocjacjach handlowych,
 • redaguje dokumenty korporacyjne i umowy dotyczące współpracy gospodarczej.

Kompleksowa obsługa procesów deweloperskich.

Adwokaci Kancelarii Adwokackiej PDP posiadają bogate doświadczenie przy obsłudze przedsięwzięć deweloperskich. Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • asystę prawną w procesie pozyskiwania wszelkich pozwoleń oraz uzgodnień, poprzedzających realizację inwestycji,
 • przygotowanie umów wspólniczych i rejestracja spółek celowych,
 • sporządzanie i weryfikowanie umów dotyczących finansowania inwestycji deweloperskiej,
 • sporządzanie umów o generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne,
 • asystę prawną na etapie realizacji kontraktów budowlanych (zabezpieczanie dowodów, spory co do rozliczeń, zabezpieczenie roszczeń inwestorskich, prowadzenie sporów sądowych z wykonawcami i podwykonawcami),
 • pomoc prawną przy sporządzaniu dokumentacji inwestycyjnej (prospekt informacyjny, wzór umowy deweloperskiej, analiza prawna reklam),
 • bieżąca obsługa prawna spółki celowej i procesu realizacji inwestycji oraz asysta prawna przy obsłudze roszczeń gwarancyjnych.

Kompleksowa obsługa prawna przedsięwzięć innowacyjnych.

Adwokat Katarzyna Pawłowska-Kmiecik, adwokat Elżbieta Dębowska-Krzyszczak i adwokat Jan Puchalski z Kancelarii Adwokackiej PDP posiadają doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony znaków towarów i ochrony know-how oraz z zakresu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochrony konsumentów. Pozwala to na zaoferowanie naszym Klientom następujących usług:

 • rejestracja znaków towarowych,
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej (naruszeń praw autorskich, praw do znaków towarów i patentów) i naruszenia know-how (w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa),
 • obsługa transakcji obejmujących wniesienie aportem dóbr niematerialnych do spółek celowych,
 • uczestnictwo w negocjacji warunków finansowania, sporządzanie dokumentów i umów związanych z pozyskaniem inwestorów.

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Kompleksowa obsługa prawna spółek

Kancelaria Adwokacka PDP świadczy usługi prawne obejmujące kompleksową obsługę spółek handlowych:

 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestracja zmian w rejestrze przedsiębiorców,
 • redakcja i weryfikacja projektów dokumentów korporacyjnych (umów spółek, zmian umów spółek, uchwał organów spółki kapitałowej),
 • redakcja i weryfikacja projektów umów gospodarczych z kontrahentami spółek,
 • obsługa prawna spraw pracowniczych,
 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
 • prowadzenie sporów sądowych,
 • prowadzenie procesów przekształceniowych  spółek
 •  doradztwo w zakresie likwidacji działalności gospodarczej,

Kompleksowa obsługa prawna spółek handlowych – jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Kancelaria Adwokacka PDP doradza przedsiębiorcom w wyborze formy prawnej wykonywania działalności gospodarczej. Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz komandytowo – akcyjnych, a także spółek jawnych i partnerskich. Przygotowujemy projekty umów spółek oraz dokumentację potrzebną do ich rejestracji. Zakres obsługi prawnej obejmuje także tworzenie spółek celowych, powołanych do realizacji konkretnego przedsięwzięcia biznesowego, wnoszenie nieruchomości do spółek oraz obsługę prawną w trakcie ich dalszego – po rejestracji – funkcjonowania.

Kompleksowa obsługa prawna spółek handlowych – pomoc w codziennym funkcjonowaniu

Kancelaria Adwokacka PDP świadczy usługi z zakresu bieżącej obsługi prawnej spółek handlowych. Pomoc prawna obejmuje zarówno przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych (uchwały wspólników, uchwały zarządu, projekty uchwał akcjonariuszy), jak i doradztwo przy realizowanych przez te spółki przedsięwzięciach (umowy handlowe, umowy z pracownikami, umowy z członkami zarządu). Prawnicy Kancelarii doradzają przy rozstrzyganiu aktualnych kwestii prawnych, sporządzają informacje prawne i opinie prawne.

Kompleksowa obsługa prawna spółek – nabycie spółki

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej PDP uczestniczą w procesach nabywania spółek prawa handlowego oraz zmian własnościowych w takich spółkach. Przygotowują due dilligence spraw nabywanej spółki, sporządzają projekty umów sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, czy też umów sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych. Obsługa prawna spółek obejmuje także asystę przy emisji akcji, warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższaniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Kompleksowa obsługa prawna spółek – pozyskanie finansowania

Obsługa prawna spółek obejmuje także asystę prawną przy pozyskiwaniu przez spółki finansowania. Weryfikujemy umowy kredytowe, sporządzamy projekty umów pożyczek oraz dokumenty prawne związane z emisją obligacji. Uczestniczymy w procesie negocjowania warunków finansowania i refinansowania zobowiązań. Przygotowujemy dokumenty prawne dotyczące ustanawianych zabezpieczeń (umowy poręczenia, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, weksle i deklaracje wekslowe, umowy zastawnicze i umowy o ustanowienie hipoteki).

Kompleksowa obsługa prawna spółek – obsługa prawna inwestycji deweloperskich

Prawnicy Kancelarii posiadają duże doświadczenie przy obsłudze prawnej inwestycji deweloperskiej. Świadczone usługi obejmują analizę prawną nabywanej nieruchomości, przygotowanie projektów umów o wykonanie projektu budowlanego, umów z generalnym wykonawcą oraz obsługę roszczeń podwykonawców. Asystujemy przy sporządzaniu projektów umów deweloperskich, umów przedwstępnych nabycia lokali, oraz w organizacji procesu sprzedaży lokali mieszkalnych. Obsługa prawna spółek deweloperskich obejmuje także bieżące doradztwo prawne na rzecz zarządów i pracowników spółek, prowadzenie spraw administracyjnych i obsługę roszczeń przeciwko generalnemu wykonawcy lub roszczeń klientów spółek.

Kompleksowa obsługa prawna spółek – windykacja należności i sprawy sądowe

Obsługa prawna spółek handlowych obejmuje także prowadzenie sporów sądowych. Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w sądowej windykacji należności i reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Zakres świadczonych usług obejmuje wszystkie dziedziny prawa gospodarczego i cywilnego: od roszczeń wspólniczych, przez roszczenia pracownicze, aż do roszczeń o ochronę dóbr niematerialnych (dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, czy też z zakresu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

Kompleksowa obsługa prawna spółek – likwidacja działalności gospodarczej

Po realizacji celu gospodarczego, względnie też z innych przyczyn – wspólnicy podejmują decyzję o zakończeniu działalności spółki. W ramach obsługi prawnej spółek, prawnicy Kancelarii Adwokackiej PDP świadczą usługi z zakresu organizacji procesu zakończenia działalności gospodarczej i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego spółek. Obsługa prawna spółek obejmuje także przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości spółki, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub otwarcie postępowania sanacyjnego. 

Poznaj zespół.

PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe

 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku, sprawy o ważność testamentu,
 • sprawy o zachowek,
 • postępowania o ustalenie masy spadkowej, w tym wydanie majątku wchodzącego do spadku,
 • rozliczenia między spadkobiercami.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria Adwokacka PDP uczestniczy w redagowaniu umów o pracę i umów dotyczących zakazu działalności konkurencyjnej pracownika, redagowaniu umów z firmami outsourcingowymi  a także w reprezentowaniu pracodawców i pracowników w sprawach sądowych:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub też niezgodne z prawem,
 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy i odpraw,
 • dotyczących odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń społecznych.
 • Związanych z mobbingiem, dyskryminacją lub molestowaniem.

[fb_plugin post href="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D2491237884291017%26id%3D446823462065813&amp"]

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne. Kancelaria Adwokacka PDP prowadzi również obsługę spraw rodzinnych, w tym:

 • Sprawy o rozwód i separację, w szczególności postępowania zmierzające do wykazania wyłącznej winy jednego z małżonków lub winy obydwojga małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego,
 • Sprawy o alimenty, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego i obniżenie alimentów,
 • Sprawy o kontakty z małoletnim, w tym kontakty rodzica z małoletnim i kontakty dziadków z małoletnim,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • podział majątku wspólnego i rozliczenia nakładów,
 • sprawy o przysposobienie (adopcje)

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne. Każdy adwokat – wspólnik Kancelarii Adwokackiej PDP specjalizował się w prawie cywilnym i w prowadzeniu spraw cywilnych. Specjalizacja cywilistyczna stanowi podstawę do budowania kompetencji w innych dziedzinach prawa i stwarza możliwość zaoferowania Klientom Kancelarii kompleksowej obsługi prawnej. Prawnicy Kancelarii prowadzą następujące rodzaje spraw: 

 • Nieruchomości: Kancelaria Adwokacka PDP oferuje asystę prawną przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości, ich obciążaniu oraz weryfikowaniu ich stanu prawnego. W ramach świadczonych usług prawnych, Kancelaria PDP prowadzi również obsługę cudzoziemców przy nabywaniu nieruchomości w Polsce.
 • Umowy gospodarcze: Prawnicy Kancelarii uczestniczą w procesach negocjowania i redagowania umów gospodarczych, w tym umów ramowych. Dobrze zredagowana umowa umożliwia zawężenie potencjalnych sporów na etapie jej wykonywania i rozliczania.
 • Wzory umów: Kancelaria Adwokacka PDP oferuje pomoc prawną przy konstruowaniu wzorów umów i regulaminów, w tym z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta (klauzule abuzywne, nieuczciwe praktyki rynkowe).
 • Sprawy odszkodowawcze: prawnicy Kancelarii uczestniczą w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (naprawienie szkody, zwrot utraconych korzyści, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, sprawy o rentę i zadośćuczynienie) związanych z naruszeniem dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, nienależytym wykonaniem umowy lub w związku z popełnieniem czynu niedozwolonego

description

adwokat Jan Lech Puchalski – partner 

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych: zarówno tej bieżącej, jak i przy realizacji dużych projektów gospodarczych. Odnosi liczne sukcesy przy prowadzeniu negocjacji i doradztwie prawnym w obrocie nieruchomościami, szczególnie przy projektach deweloperskich.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Specjalizacja w zakresie sporządzania kasacji i skarg kasacyjnych zaowocowała już licznymi sukcesami adwokata Jana Puchalskiego.

Wykształcenie prawnicze zdobył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który to wydział ukończył z wyróżnieniem. Pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem prof. Elżbiety Skowrońskiej – Bocian na temat Natury (istoty) stosunku cywilnoprawnego obronił w katedrze prawa cywilnego.

Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał współpracując ze spółką Kancelaria Adwokacka Robert Marciniak i Marta Szymanek sp.p., a następnie prowadząc indywidualną praktykę prawniczą. W 2018 roku na skutek wspólnego prowadzenia zakończonych sukcesem projektów z Kancelarią Adwokacką Pawłowska & Dębowska sp.p. został partnerem Kancelarii Adwokackiej PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp.p.

Wolne chwile poświęca rodzinie i przyjaciołom, książkom oraz pracom budowlanym.

język: polski, angielski

email: jp@kancelariapdp.pl

tel: /+48/ 603 190 095

Attorney, Katarzyna Pawłowska – Kmiecik – partner

Specialist in competition law and consumer protection. Katarzyna has extensive experience in legal consultation on unjust contracts. Conducting proceedings before the President of the OCCP and the Court of Competition and Consumer Protection. Best Practices for the protection of consumer property rights Katarzyna has won both by working with developers, as well as counsel provided to individual consumers. The experience gained in the United States allows her to service foreign clients and handle matters of an international nature. Katarzyna also has extensive experience in estate and probate law.

Katarzyna graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw in 2006. Thesis prepared under the supervision of Prof. Judge of the Constitutional Court Mirosław Wyrzykowski, and defended at the Department of Constitutional Law at the University of Warsaw. Since 2001, working for The Law Office of Marta Szymanek and then for The Law Office of Robert Marciniak and Marta Szymanek. Katarzyna also completed postgraduate studies of Real Estate and Administration of Estates – Faculty of Real Estate. Katarzyna became a fully accredited attorney in 2011.

Languages:English,Polish

email: kpk@kancelariapdp.pl

Cell phone: /011 – 48/ 500 188 483

adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik – partner 

Specjalista prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu niedozwolonych postanowień umownych. Prowadzi postępowania przed Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Praktykę w zakresie ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego zdobyła zarówno poprzez współpracę z Deweloperami, jak również doradztwo świadczone klientom indywidualnym. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Stanach Zjednoczonych umożliwia jej obsługę klientów zagranicznych oraz prowadzenie spraw o charakterze międzynarodowym. Posiada również bogate doświadczenie w prawie spadkowym i prawie nieruchomości.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 roku. Pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem Sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Mirosława Wyrzykowskiego, obroniła w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW. Od roku 2001 współpracowała z Kancelarią Adwokacką Marty Szymanek oraz następnie ze spółką Kancelaria Adwokacka Robert Marciniak i Marta Szymanek sp.p.. Ukończyła również Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami – kierunek Pośrednictwo Obrotu Nieruchomościami. Aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie rozpoczęła w 2007 roku, a następnie w 2011 roku uzyskując pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego zdobyła tytuł zawodowy adwokata. W latach 2011 – 2012 odbywała praktykę zawodową w Kancelarii w Stanach Zjednoczonych, gdzie pod patronatem Jagiellonian Law Society wraz z adwokat Elżbietą Dębowską – Krzyszczak zorganizowała Klinikę Prawa dla Polonii .

język: polski, angielski

email: kpk@kancelariapdp.pl

tel: /+48/ 500 188 483

Attorney, Elżbieta Dębowska – Krzyszczak – partner

Elżbieta specializes in corporate and contract law, and has extensive experience in advising corporate and commercial transactions. Experience gained internationally in the field of mediation and negotiation used for litigation, not only in financial trials, but also in disputes in the field of family law.

Elżbieta graduated from the Faculty of Law and Administration at Warsaw University. Thesis prepared and defended under the direction of dr. Wiesław Opalski, in the Department of Commercial Law at Warsaw University. For many years she worked for the Law Office of Marta Szymanek and then for The Law Office of Robert Marciniak and Marta Szymanek . Elżbieta became a fully accredited attorney in 2011.

Languages: English, Polish

email: edk@kancelariapdp.pl

Cell phone: /011 – 48/ 609 572 585

adwokat Elżbieta Dębowska – Krzyszczak – partner 

Specjalizuje się w prawie spółek i prawie zobowiązań, w tym w doradztwie korporacyjnym i prowadzeniu sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów spółek odpowiadających potrzebom skomplikowanych transakcji handlowych.

Doświadczenie zdobyte w Stanach Zjednoczonych w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji wykorzystuje przy powadzeniu sporów sądowych nie tylko w sprawach gospodarczych, ale również z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy (posiada liczne sukcesy w postępowaniach rozwodowych). Międzynarodowe doświadczenie pozwala jej na prowadzenie również obsługi klientów zagranicznych.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską przygotowała i obroniła pod kierunkiem dr. Wiesława Opalskiego, w Katedrze Prawa Handlowego UW. Przez wiele lat współpracowała z Kancelarią Adwokacką Marty Szymanek, a następnie ze spółką Kancelaria Adwokacka Robert Marciniak i Marta Szymanek sp. p.. Aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie rozpoczęła w 2007 roku, a następnie w 2011 roku uzyskując pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego zdobyła tytuł zawodowy adwokata. W latach 2011 – 2012 odbywała praktykę zawodową w Kancelarii w Stanach Zjednoczonych, gdzie pod patronatem Jagiellonian Law Society wraz z adwokat Katarzyną Pawłowską zorganizowała Klinikę Prawa dla Polonii .

język: polski, angielski

email: edk@kancelariapdp.pl

tel: /+48/ 609 572 585

description

Szkolenia i doradztwo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów prowadzimy szkolenia jak również warsztaty w grupach dla pracowników przedsiębiorstw. Przy prowadzeniu szkoleń nie trzymamy się sztywnych ram tematycznych, starając się by zakres szkolenia był każdorazowo ustalany z klientem i odpowiadał jego potrzebom. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w tematyce RODO, zagadnień dotyczących prawa pracy (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia mobbingu), prawa handlowego (w tym odpowiedzialności członków organów spółek) oraz sposobów zabezpieczenia ryzyk prawnych w obrocie gospodarczym. Celem zapoznania się z  pełną tematyką szkoleń kancelarii zapraszamy do kontaktu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 (dalej: RODO).
Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska dochowuje szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności i rozliczalności danych osobowych oraz dostępności ich dla osób upoważnionych. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie (Porada prawna on – line). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Administratorem danych osobowych jest spółka Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska z siedziba w Warszawie,ul. Poznańska 21 lok. 34.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@pawlowska-debowska.pl
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosić sprzeciw. Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo poprzez wysłanie maila na adres: sekretariat@kancelariapdp.pl.
Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych przypadkach może mieć wpływ na możliwość dalszego wykonania umowy.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Administrator danych osobowych nie przekazuje ich do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Dzięki nowej formie kontaktu z Kancelarią mają Państwo możliwość skorzystania z profesjonalnej obsługi prawnej w postaci porady / opinii prawnej udzielanych drogą elektroniczną.

1. Prosimy o podanie danych kontaktowych i dokładny opis sprawy, sformułowanie pytania lub wskazanie rodzaju pisma, którego przygotowanie miałoby zostać zlecone. Prosimy również o wskazanie, czy preferowany jest kontakt e – mailowy, czy telefoniczny.

2. Po zapoznaniu się z problemem prawnym, Kancelaria dokona bezpłatnej wyceny usługi.

3. W ciągu 48 godzin otrzymają Państwo wycenę usługi oraz opis zasad dalszej współpracy.

4. Po opłaceniu ustalonej zaliczki, Kancelaria przystąpi do rozwiązania zleconej sprawy / sporządzenia pisma etc.

Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych


This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publicly accessible. Please do not delete this page 🙂 .

Visit The Law Office of Pawlowska & Debowska Attorneys At Law on social media.

Odwiedź Kancelarię Adwokacką Pawłowska & Dębowska Sp. p. na mediach społecznościowych.

The Law Office of Pawłowska & Dębowska works with law firms in the United States. Our experience gained abroad provides us the know-how to carefully and properly administer matters on any international level. We also provide legal services to individuals residing abroad.

Services

Law Office covers all areas of law, in particular:

Business Law:

corporate law (registration of companies, preparation of contracts and statutes), and commercial law, real estate, developer agreement contracts, competition law and consumer protection, public procurement law,

Civil law:

contract law, claims for damages, unjust contract terms,

Family Law:

divorce, alimony, establishing contacts between parents and children, recognition of foreign judgments, division of property,

Law of Succession and Probate:

statements of inheritance, and execution of wills, division of inheritance, determination of inheritance assets in Poland and abroad,

Criminal Law (including fiscal penal law)

Labor Law and Social Security

Partners of the firm also have a vast knowledge of mediation and arbitration cases before domestic and international courts.

About us

Our firms objective is to provide professional legal services with the highest quality and ethical standards.

Our law firm provides legal services to individuals and legal entities. We offer comprehensive legal services in all aspects of business, civil, and criminal proceedings. International experience and affiliations make our firm a needed business partner that provides legal protection in the best interests of its clients giving them the legal assurance they need. Our firm offers legal assistance to companies in all aspects of their current operations and business dealings. We cater our services and solutions to directly fit the needs and requirements of our clients.

Attorneys Katarzyna Pawłowska, Jan Lech Puchalski and Elżbieta Dębowska – Krzyszczak gained their in depth experience working with a prestigious law firm in Warsaw over the course of ten years.

In order to ensure effective and comprehensive legal services our law firm also works with professionals in various fields, including:

tax advisors and accountants, foreign law firms (in particular from the United States), translators, consultants in the field of economics, finance and management, specialists in the field of real estate valuation,

The combined knowledge and skills of our associations with these professionals allow us to offer our clients comprehensive legal services and to provide reliable and effective help in solving legal matters.

If you are interested in interning with us please send your CV to:
kancelaria@pawlowska-debowska.pl

KNOWLEDGE    STRATEGY     EXPERIENCE

Professionalism

Punctuality

Precision

Customer satisfaction

Professionalism

Punctuality

Precision

Customer
satisfaction

ABOUT US

Our firms objective is to provide professional legal services with the highest quality and ethical standards.

Our law firm provides legal services to individuals and legal entities. We offer comprehensive legal services in all aspects of business, civil, and criminal proceedings. International experience and affiliations make our firm a needed business partner that provides legal protection in the best interests of its clients giving them the legal assurance they need. Our firm offers legal assistance to companies in all aspects of their current operations and business dealings. We cater our services and solutions to directly fit the needs and requirements of our clients

SERVICES

Law Office covers all areas of law, in particular:

Business Law

Civil law

Family Law

Law of Succession and Probate

Criminal Law (including fiscal penal law)

Labor Law and Social Security

The Law Office of PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Attorneys At Law

Poznańska St. 21 apt 34,
00 – 685 Warsaw, Poland

  + 48 (22) 828-12-15
 + 48 (22) 828-12-16
 + 48 (22) 828-12-14

  (+48) 500 188 483 / Katarzyna Pawłowska – Kmiecik
  (+48) 609 572 585 / Elżbieta Dębowska – Krzyszczak
 (+48) 603 190 095 / Jan Puchalski

www.kancelariapdp.pl

sekretariat@kancelariapdp.pl
 kpk@kancelariapdp.pl / Katarzyna Pawłowska – Kmiecik
 edk@kancelariapdp.pl  / Elżbieta Dębowska – Krzyszczak
 jp@kancelariapdp.pl  / Jan Puchalski

KRS 0000458774
NIP 7010378442
Regon 146636420

Bank account number:
ING Bank Śląski S.A.
56 1050 1025 1000 0092 0755 4719

Profesjonalizm

Terminowość

Dokładność

Zadowolenie klientów

Profesjonalizm

Terminowość

Dokładność

Zadowolenie
klientów

O KANCELARII

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Oferujemy kompleksową pomoc prawną we wszelkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Zdobyte międzynarodowe doświadczenie pozwala nam na miano partnera w biznesie, który zapewnia ochronę prawną interesów swoich Klientów i rozumie ich potrzeby. Kancelaria oferuje firmom pomoc prawną również w ich bieżącej, codziennej działalności. Doradzając Naszym Klientom zwracamy szczególną uwagę na ekonomiczne aspekty naszych porad, proponując rozwiązania dostosowane do konkretnej sytuacji i indywidualnych wymagań klientów.

Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnych usług prawniczych, z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i etycznych świadczonej obsługi prawnej.

USŁUGI

Prawo gospodarcze

sprawy sądowe gospodarcze, rejestracja spółek, zmiany w spółkach, bieżąca obsługa firm, stowarzyszeń i fundacji.

Prawo rodzinne

sprawy sądowe o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, kontakty z dziećmi, i władzę rodzicielską

Prawo pracy

sprawy sądowe o renty i emerytury przeciwko ZUS, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wypadki mobbing i dyskryminację

Prawo cywilne

sprawy sądowe o zapłatę, spadki, zasiedzenia, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności

Prawo spadkowe

sprawy spadkowe, podział majątku, testamenty, dziedziczenie testamentu

Prawo karne

obrońcy oskarżonych i podejrzanych, pełnomocnictwo osób podejrzanych i osób uczesniczących w postępowaniach karnych

PUBLIKACJE

Mieszkasz za granicą. Czy przysługuje ci roszczenie spadkowe

Niekiedy zdarza się, iż po wyjeździe z kraju z upływem czasu dowiadujemy, iż spadek po naszych najbliższych na podstawie testamentu odziedziczyły osoby, które nie wchodziły w krąg spadkobierców ustawowych, a my zostaliśmy pominięci przy dziedziczeniu. W tym miejscu pojawia się pytanie – czy fakt sporządzenia przez spadkodawcę testamentu pozbawia nas…

Zakup nieruchomości w Polsce mimo nieobecności w kraju – czy to możliwe?

Przedstawiamy historie dwóch klientów naszej kancelarii, które być może okażą się pomocne, a nawet inspirujące dla większego grona czytelników. Ze względów oczywistych imiona i pewne szczegóły zostały zmienione. Pan Jan od dawna mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio skończył 55 lat i coraz częściej zaczyna zastanawiać się, czy po przejściu na…

Zasiedzenie nieruchomości. Na co należy uważać wyjeżdżając z kraju?

Bardzo często zdarza się, że podejmując decyzję o wyjeździe z Polski, pozostawiamy w kraju ojczystym majątek czy to w postaci różnego rodzaju ruchomości, czy też w postaci prawa własności do nieruchomości. Przebywając przez wiele lat za granicą, często nie mamy nawet świadomości, że w tym czasie ktoś inny może wejść…

Rejestracja w Polsce zagranicznego aktu stanu cywilnego

Decyzja o przeniesieniu życia za granicę powoduje, iż istotne nie tylko życiowo, ale również z prawnego punktu widzenia zdarzenia takie jak ślub, rozwód, narodziny dziecka lub zgon – mają miejsce w obcym kraju, a tym samym potwierdzane są dokumentami obcego państwa. Powyższa okoliczność z pozoru nie niesie odczuwalnych w codziennym…

478

przeprowadzonych spraw

14

lat doświadczenia

381

porad i publikacji

Rozwód?
Przeprowadzimy Cię krok po kroku

Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34
00 – 685 Warszawa

sekretariat@kancelariapdp.pl

KRS 0000458774
NIP 7010378442
Regon 146636420

Telefon:

(+48) 500 188 483 / Katarzyna Pawłowska – Kmiecik

 (+48) 609 572 585 / Elżbieta Dębowska – Krzyszczak

 (+48) 603 190 095 / Jan Puchalski

Kontakt
Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34, 00 – 685 Warszawa

  (+48) 500 188 483 / Katarzyna Pawłowska – Kmiecik
  (+48) 609 572 585 / Elżbieta Dębowska – Krzyszczak
 (+48) 603 190 095 / Jan Puchalski

www.kancelariapdp.pl

sekretariat@kancelariapdp.pl
 kpk@kancelariapdp.pl / Katarzyna Pawłowska – Kmiecik
edk@kancelariapdp.pl  / Elżbieta Dębowska – Krzyszczak
 jp@kancelariapdp.pl  / Jan Puchalski

KRS 0000458774
NIP 7010378442
Regon 146636420

Numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski S.A.
56 1050 1025 1000 0092 0755 4719

POMOC PRAWNA DLA POLONII

Nasza Kancelaria współpracuje z zagranicznymi kancelariami prawnymi w tym m.in. z kancelariami na terenie Stanów Zjednoczonych. Doświadczenie zdobyte za granicą, specjalistyczna wiedza oraz znajomość języków obcych umożliwia nam zarówno obsługę prawną klientów indywidualnych przebywających za granicą jak i samodzielne realizowanie dużych projektów międzynarodowych.

PORADA PRAWNA DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW.

Kancelaria Adwokacka PDP dwukrotnie przy współpracy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku oraz Jagiellonian Law Society organizowała Klinikę Prawa dla Polonii.  Adwokat Elżbieta Dębowska – Krzyszczak, adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik i adwokat Jan Lech Puchalski posiadają bogate doświadczenie obejmujące prowadzenie spraw z tzw. wątkiem zagranicznym na rzecz osób fizycznych i spółek. Zakres świadczonej pomocy prawnej dla Polonii i cudzoziemców obejmuje:

 • sprawy o uznanie wyroków rozwodowych wydanych przez sądy państw obcych,
 • rejestracja zagranicznych aktów stanu cywilnego (małżeństw zawartych za granicą, aktów urodzenia, innych),
 • sprawy regulacyjne dotyczące różnic w danych osobowych ujawnionych w polskich i zagranicznych rejestrach,
 • sprawy o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego i nadanie obywatelstwa polskiego,
 • asystę prawną przy nabywaniu nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców,
 • sprawy dot. legalizacji pobytu w Polsce,
 • sprawy dotyczące spadku w Polsce, w tym położonych w Polsce nieruchomości,
 • ochrona prawna majątku pozostawionego w Polsce.

Kancelaria poszukuje absolwenta prawa lub aplikanta I roku
specjalizującego się w zakresie prawa handlowego, na stanowisko młodszego prawnika.

CV prosimy przesyłać na adres:

kancelaria@pawlowska-debowska.pl

Kancelaria Adwokacka PDP świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Wspólnicy Kancelarii na co dzień obsługują skomplikowane procesy gospodarcze, jak również prowadzą sprawy cywilne, rodzinne i karne. Wszechstronność doświadczeń zawodowych pozwala na kompleksowe podejście do problemów prawnych naszych Klientów. Adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik, adwokat Elżbieta Dębowska – Krzyszczak i adwokat Jan Lech Puchalski świadczą pomocą prawną w następujących obszarach specjalizacji:

O Kancelarii

Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnych usług prawniczych, z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i etycznych świadczonej obsługi prawnej.

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Oferujemy kompleksową pomoc prawną we wszelkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Zdobyte międzynarodowe doświadczenie pozwala nam na miano partnera w biznesie, który zapewnia ochronę prawną interesów swoich Klientów i rozumie ich potrzeby. Kancelaria oferuje firmom pomoc prawną również w ich bieżącej, codziennej działalności. Doradzając Naszym Klientom zwracamy szczególną uwagę na ekonomiczne aspekty naszych porad, proponując rozwiązania dostosowane do konkretnej sytuacji i indywidualnych wymagań klientów.

Prowadzący Kancelarię adwokaci Elżbieta Dębowska – Krzyszczak, Katarzyna Pawłowska – Kmiecik i Jan Lech Puchalski zdobywali doświadczenie zawodowe w renomowanej kancelarii prawniczej w Warszawie, a następnie odbyli praktykę zawodową w Stanach Zjednoczonych.

W celu skutecznego i wszechstronnego świadczenia pomocy prawnej Kancelaria współpracuje również ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in.. :

doradcami podatkowymi, zagranicznymi kancelariami prawnymi (w szczególności z obszaru Stanów Zjednoczonych) konsultantami z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, specjalistami z zakresu wycen nieruchomości, tłumaczami przysięgłymi,

Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwalają nam na zaoferowanie Naszym Klientom kompleksowej obsługi prawnej oraz zapewnienie rzetelnej i skutecznej pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych.