Menu Zamknij

Publikacje

Zakup nieruchomości w Polsce mimo nieobecności w kraju cz. II

Po ostatnim artykule poruszającym kwestię zakupu nieruchomości w Polsce mimo nieobecności w kraju otrzymaliśmy wiele zapytań, które skłoniły nas do kontynuowania tego tematu. Większość poruszanych przez czytelników zagadnień dotyczy analizy księgi wieczystej nieruchomości oraz konstrukcji i treści pełnomocnictwa niezbędnego przy transakcji w przypadku, gdy nie możemy w niej osobiście uczestniczyć.…

Zakup nieruchomości w Polsce mimo nieobecności w kraju – czy to możliwe?

Przedstawiamy historie dwóch klientów naszej kancelarii, które być może okażą się pomocne, a nawet inspirujące dla większego grona czytelników. Ze względów oczywistych imiona i pewne szczegóły zostały zmienione. Pan Jan od dawna mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio skończył 55 lat i coraz częściej zaczyna zastanawiać się, czy po przejściu na…

Czy można odziedziczyć długi?

Jeden z czytelników rubryki prawnej w „Dzienniku Związkowym” zwrócił się z następującym problemem: Jego rodzina zamieszkująca w Polsce otrzymała wezwanie do sądu, w związku z niespłaconymi pożyczkami zaciągniętymi przez członka rodziny, który zmarł kilka lat temu. Czytelnik zastanawia się, czy to rzeczywiście możliwe i czy ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za długi…

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Dowiedz się, jak sprawnie przeprowadzić procedurę będąc za granicą

Wracając do cyklu artykułów skierowanych do Polonii, chcieliśmy przypomnieć Czytelnikom, kim jesteśmy. Nasza kancelaria mieści się w Warszawie, a jednym z głównych profili jej działalności jest prowadzenie spraw osób zamieszkałych za granicą i posiadających niezakończone kwestie w Polsce. Skąd idea artykułów dotyczących prawa polskiego na łamach „Dziennika Związkowego”? Podczas praktyk…

Podział majątku po rozwodzie w Polsce

Samo orzeczenie rozwodu między małżonkami nie powoduje podziału w zakresie wspólnie posiadanego majątku, co oznacza, iż byli małżonkowie mimo orzeczonego rozwodu są nadal współwłaścicielami mieszkania nabytego w trakcie związku małżeńskiego, a środki pieniężne zgromadzone w trakcie małżeństwa (tj. aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) na ich rachunkach bankowych (choćby osobnych,…

Formalności na odległość

Wyjazd z kraju to nie tylko konieczność zmierzenia się z formalnościami w nowym miejscu zamieszkania. Czasem trudniejszym od zmagań z administracją obcego państwa może okazać się dalsze prowadzenie spraw pozostawionych w Polsce. Sama jednak nieobecność w kraju nie oznacza niemożliwości sprawnego podejmowania działań w sprawach toczących się w Polsce. Możliwe…

Umowa deweloperska – środki ochrony nabywcy

Wspomniana w poprzednim artykule ustawa o ochronie praw nabywców w swojej treści przewiduje wiele instrumentów mających zapewnić ochronę nabywcom lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, w szczególności w zakresie zapewnienia maksymalnej informacji nabywcom nie tylko o nabywanym lokalu, ale o całym przedsięwzięciu. Jednym z elementów związanych z obowiązkiem zapewnienia wiedzy nabywcom…

Co zrobić z aktami małżeństwa lub urodzenia sporządzonymi za granicą?

Decyzja o wyjeździe za granicę skutkuje wielokrotnie tym, iż tak istotne wydarzenia życiowe, jak ślub czy narodziny dziecka, również mają miejsce za granicą i stwierdzone zostają zagranicznym dokumentem stanu cywilnego, stanowiącym odpowiednik polskiego aktu stanu cywilnego. Niestety sporządzenie za granicą dokumentu będącego dowodem takiego zdarzenia, jak narodziny dziecka czy zawarcia…

Szczególne formy testamentu

Jak już wspominałam w jednym z artykułów, w prawie polskim oprócz testamentów takich jak holograficzny, alograficzny i notarialny – przewidziane zostały również testamenty szczególne. Testamenty szczególne tym różnią się od zwykłych, że możliwość ich sporządzenia uzależniona jest od wystąpienia określonych w ustawie okoliczności. Nie jest wystarczająca zatem wola spadkodawcy nakierowana…

Dziedziczenie przez małżonka

Krąg spadkobierców ustawowych i kolejność powoływania ich do dziedziczenia określają przepisy kodeksu cywilnego. Mimo iż powołanie do dziedziczenia z tytułu testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem z ustawy, to jednak ustawa stanowi najczęstszy tytuł powołania do spadku. W przypadku braku testamentu lub stwierdzenia jego nieważności, zadaniem ustawy jest ustalenie kręgu tak…

Jak sporządzić ważny testament?

Bardzo często spotykamy się z pytaniami ze strony klientów, dotyczącymi rodzajów testamentów, ich ważności oraz możliwości sporządzenia. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje kilka rodzajów testamentów i że nie jest konieczna pomoc notariusza, aby sporządzić ważny testament. Zgodnie z prawem polskim, poprzez sporządzenie testamentu możemy rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci.…

Sprawy spadkowe na odległość

Jedno z najczęstszych pytań osób zamieszkujących stale za granicą, kierowanych do kancelarii, dotyczy tego, czy mają oni możliwość jakiegokolwiek udziału, tudzież wpływu na postępowania spadkowe prowadzone po ich krewnych, mimo nieobecności w kraju. Okazuje się, iż nadal wielkie zdziwienie budzi fakt, iż pomimo nieobecności w kraju możliwe jest nie tylko…

Jak dochodzić zwrotu opłaty likwidacyjnej?

Jak już wskazaliśmy w ostatnim artykule, opłaty likwidacyjne przewidziane w tak zwanych polisolokatach, są coraz częściej przedmiotem postępowań sądowych w Polsce inicjowanych przez konsumentów próbujących odzyskać gromadzony – niekiedy latami – kapitał. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób możemy dochodzić zwrotu nienależnie pobranej przez towarzystwo ubezpieczeń tak zwanej opłaty likwidacyjnej?…

Opłata likwidacyjna. Czy musimy się na nią godzić?

W ostatnim artykule przybliżyliśmy Państwu pojęcie niedozwolonych klauzul umownych, tj. takich zapisów znajdujących się w umowie łączącej przedsiębiorcę z konsumentem, które: • nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione; • kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami; • rażąco naruszają interesy konsumenta. Mając na względzie ochronę interesów…

Wywłaszczenie nieruchomości: Jakie są podstawowe zasady i przysługujące nam prawa

Mimo że Konstytucja RP z 1997 roku wymienia prawo własności jako jedno z podstawowych praw podlegających ochronie, czytając chociażby nasze artykuły zdążyli się już Państwo zorientować, że istnieją przypadki, w których dochodzi do utraty przysługującego nam prawa własności wbrew naszej woli (np. zasiedzenie, wywłaszczenie). Ponieważ instytucja zasiedzenia została już szeroko…

Co może spadkobierca pominięty w postępowaniu spadkowym

Życie pokazuje, iż z pozoru proste postępowania spadkowe potrafią przybierać postać niezwykle skomplikowanych sporów. Niektóre z kwestii mogących powstać w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku omówione zostały na łamach naszych poprzednich artykułów. Co jednak w sytuacji, gdy po latach dowiadujemy się, iż zostaliśmy pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia…